Aanmelden H. Vormsel 2024

Het is mogelijk om uw zoon of dochter aan te melden voor het

Sacrament van het H. Vormsel

Omdat van bisdomzijde om een nieuwe vormseldatum is verzocht, kan het pastoraal team de voorbereidingen een maand later starten. Bovendien geven we Vormsel-kandidaten, dus ook volwassenen, en jongeren de mogelijkheid extra tijd om zich aan te melden.

Zit uw kind dit schooljaar in groep 8 van de basisschool of hoger, meldt u hem of haar dan aan. Dat kan uiterlijk tot en met 29 februari. De deadline was 12 januari. Via de link kunt u het aanmeldformulier downloaden en uw zoon of dochter aanmelden: Aanmeldformulier Vormsel.

Bekijk dit filmpje eens:  Bewust katholiek, informatie over het vormsel