Decreet tot onttrekking aan de eredienst Sint Martinuskerk Lathum-Giesbeek

Op 14 maart jl. heeft het bestuur van de parochie Sint Willibrordus de brief betreffende het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst’ van de Sint Martinuskerk Lathum-Giesbeek van kardinaal Eijk ontvangen. De datum van betekening is 15 maart 2023. Binnen de termijn van 10 nuttige dagen na 15 maart kan overeenkomstig canon 1734 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan de aartsbisschop een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden.

Voor het volledige decreet klikt u: Decreet