Parochie-fase ter voorbereiding op bisschoppensynode afgerond

In 2023 vindt een wereldwijde bisschoppen-bijeenkomst plaats. Die zal gaan over ‘een synodale kerk’, een kerk waarin mensen allemaal samen ‘op weg’ zijn.

Paus Franciscus heeft niet alleen gevraagd om een inbreng van de bisschoppen, maar ook van gewone gelovigen. Daartoe hebben de bisschoppen een raadpleging georganiseerd. Die raadpleging hield in: gesprekken van gelovigen op parochie-niveau over een aantal thema’s en toegespitst op vragen rond ‘gemeenschap’ (met een Latijns woord: Communio), ‘deelhebben of deelnemen’ (Participatio in het Latijn) en zending of getuigenis (Missio).

Ook in de parochie Sint Willibrordus zijn er een aantal (geloofs-)gesprekken geweest. Daarvan is een kort verslag gemaakt dat aan het bisdom is gestuurd. Op bisdomniveau worden de verslagen uit de parochies gebundeld, samengevat en uiteindelijk aan de paus gestuurd.
Het verslag van onze parochie kunt u hier lezen: Verslag