Synodaliteit

Verslag van de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht

Inleiding
In dit document wordt op basis van de ingediende verslagen een samenvatting gegeven van de
gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht gevoerd zijn in parochies en in vergaderingen van priesters,
diakens en pastoraal werkers, van jongeren, van jonggehuwden en jonge ouders en van religieuzen en
met de gedelegeerde voor de oecumene in het kader van het synodaal proces ter voorbereiding op de
bisschoppensynode over synodaliteit in Rome in 2023. .
In de gesprekken in de ‘diocesane fase’ van de synode was de centrale vraag hoe een synodale Kerk bij
de verkondiging van het Evangelie samen op weg gaat en welke stappen de Heilige Geest uitnodigt te
zetten om in dat ‘samen op weg gaan’ te groeien. Tien thema’s zijn voorgesteld door het secretariaat
van de Bisschoppensynode om deze centrale vraag te verdiepen. Uit deze thema’s heeft de Nederlandse
bisschoppenconferentie drie thema’s geselecteerd als bijzondere leidraad voor de bespreking, namelijk
‘vieren’, ‘medeverantwoordelijkheid voor de missie’ en ‘dialoog in Kerk en samenleving’. Deze drie
thema’s stonden in de gesprekken centraal. Enkele andere thema’s kwamen beknopt aan de orde.

Lees hier het complete verslag: Verslag van de diocesane fase, 23 mei 2022

Gesprekken op 21 mei 2022 over het synodaal proces in Parochie Sint Willibrordus

In de parochie Sint Willibrordus zijn op verschillende dagen gesprekken gevoerd:
-met de ouders van de vormelingen van 2022 in Zevenaar
-na doordeweekse Eucharistieveringen in Doesburg, Duiven en Lobith
-op een speciale dag (19 maart) in Duiven met parochianen en genodigden van schutterijen, ouderenverenigingen, scholen.
– op 21 mei in de H. Andreaskerk met genodigden. In groepen van 5 of 6 personen plus een gespreksleider/notulist. Op het laatst waren er een zeven afmeldingen vanwege Covid (3), andere ziekte of plotseling ernstig ongemak (2) en onbekend (2). Van degenen die zich af hebben moeten melden is 1 schriftelijke reactie op onze vragen gekomen. Bij alle gesprekken verzorgde de parochie een eenvoudige lunch.

In het totaal hebben 65/70 mensen deelgenomen aan de gesprekken.

Lees hier het complete verslag: Verslag gesprekken ‘Synodaliteit’ in de parochie