Contactgegevens

Geloofsgemeenschap Sint Franciscus

Centraal Secretariaat:
Telefoon: 0316 – 52 34 68
E-mail: secretariaat@rkliemers.nl

Openingstijd lokaal secretariaat
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Babberich is gesloten. De kerk is op 27 juni jl. aan de eredienst onttrokken. De activiteiten zijn overgenomen door het Centraal Secretariaat, Kerkstraat 2 te Zevenaar. Het Centraal Secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 – 12.30 uur. Buiten de openingstijden, uitsluitend voor dringende zaken: 06 – 12 62 32 03

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 44 RABO 0304 802 557

IN MEMORIAM PATER GERARD REMMERS

Ons bereikte het droevige bericht dat Pater Gerard Remmers, geboren 22-11-1949  in de leeftijd van 73 jaar op 20-02-2023 in de Heer is overleden.

Pater Remmers was de laatste Kapucijner binnen onze Sint-Franciscus Parochie in Babberich en wij hebben Gerard leren kennen als een goede herder die voor verbondenheid zorgde binnen onze gemeenschap, joviaal en altijd tussen zijn parochianen. Niks was hem teveel, hij had een enorme energie en verzorgde niet alleen de kerkelijke diensten samen met zijn team in de Sint-Franciscuskerk en Clara-Kapel, doch hij was vooral dienstbaar voor zijn medemens, luisterend, adviserend , echt een mensen mens met de wil om ook te helpen.

Hij leefde mee met al het lief en leed in onze parochie, straalde het katholieke geloof vanuit zijn innerlijk uit en was een inspirator voor ons allemaal. Zijn ‘preken’ hadden altijd iets om over na te denken. Het verenigingsleven, de leefbaarheid in ons dorp hadden bij hem een bijzondere plek. Trots was hij op zijn groot aantal vrijwilligers, de beide koren en de kerkhof onderhoudsploeg. Gerard woonde jarenlang met zijn medebroeders kapucijnen in de pastorie naast de kerk en voelde zich ook een echte Babbericher.

Via Zevenaar verhuisde hij naar Noord-Holland, maar we hadden in die periode nog iedere maand contact met elkaar en hij kreeg van mij de maandelijkse nieuwsbrief gemaild, waar hij erg blij mee was. Hij reageerde altijd hierop, tot in januari 2023 en toen werd het stil rondom Gerard, zijn ernstige ziekte sloopte hem.

Wij – en dat is heel Babberich – zijn pater Gerard Remmers heel veel dank verschuldigd en hebben onuitwisbare waardering voor zijn inzet voor ons allemaal, de vriendelijkheid, de spontaniteit, de warmte zijn voor ons een blijvende herinnering aan pater Gerard.

Willy van Dinther, voorzitter Dorpsraad-Babberich.