Documenten kerksluiting Westervoort

Enquête inzake herbestemming kerkgebouw Westervoort

De gemeente heeft Spectrum, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, gevraagd om een kerkenvisie op te stellen. Zij doen dit door gesprekken te voeren met kerkeigenaren en betrokkenen. Maar ook is de mening van de inwoners van Westervoort belangrijk. Door de coronacrisis worden nog geen (grote) bijeenkomsten georganiseerd.

We starten daarom met het verspreiden van een enquête om zoveel mogelijk mensen te vragen hun mening te geven over de kerkgebouwen in Westervoort.  Lees verder:

Toekomst kerkgebouw Westervoort – juni 2020

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 25 februari 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

Op verzoek zijn onderstaande documenten aan te vragen via: toekomst@rkliemers.nl:

  • Volledig rapport van de Monumentenwacht, d.d. september 2018
  • Meerjaren OnderHoudsbegroting
  • Financieel stuk
  • Exploitatie geloofsgemeenschap
  • Beschrijving kerkgebouw met inventaris in historisch en kunsthistorisch opzicht (Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland)
  • Beschrijving van het gebouw en grondstuk naar ligging, omvang, bouwkundige staat, annex-gebouwen en planologische positie