Documenten kerksluiting Westervoort

Ten behoeve van de hoorzitting op 25 februari 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

Op verzoek zijn onderstaande documenten aan te vragen via: toekomst@rkliemers.nl:

  • Volledig rapport van de Monumentenwacht, d.d. september 2018
  • Meerjaren OnderHoudsbegroting
  • Financieel stuk
  • Exploitatie geloofsgemeenschap
  • Beschrijving kerkgebouw met inventaris in historisch en kunsthistorisch opzicht (Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland)
  • Beschrijving van het gebouw en grondstuk naar ligging, omvang, bouwkundige staat, annex-gebouwen en planologische positie

    Inmiddels is het hele proces afgerond en heeft de slotviering op 30 januari 2022 plaatsgevonden. Het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst’ van de Sint Werenfriduskerk is door het bisdom uitgegeven op 4 februari 2022. De kerk is verkocht en de overdracht aan de nieuwe eigenaar heeft plaatsgevonden.