Activiteiten en evenementen


VERFRAAIÏNG BEGRAAFPLAATS NAAST RK KERK

De begraafplaats naast de RK kerk in Lobith verkeert in een slechte staat van onderhoud. Vele jaren is door vrijwilligers met veel inzet geprobeerd de begraafplaats goed te onderhouden, zodat het een waardige plaats is voor onze naasten, die daar hun laatste rustplaats hebben gekregen. Aan al die vrijwilligers zijn wij veel dank verschuldigd.

Het bestuur wil de begraafplaats grondig opknappen en verfraaien. Gedacht wordt aan een parkachtige begraafplaats met veel groen, zitbankjes enz. Maar wij willen dit doen in samenspraak met nabestaanden, buurtbewoners en allen die zich betrokken voelen. Ook de gemeente gaat hieraan aandacht schenken en heeft daarom de begraafplaats opgenomen in de plannen van de renovatie van het marktplein en omgeving.

Het bestuur wil na de uitvoering van de werkzaamheden ook weer de mogelijkheid geven om daar begraven te worden. Verwaarloosde graven en graven waarvan de grafrechten verlopen zijn, zullen geruimd gaan worden. Natuurlijk wordt eerst zorgvuldig nagegaan of er nog nabestaanden zijn, die misschien alsnog de grafrechten wensen te verlengen. Grafzerken van de te ruimen graven zullen desgewenst aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld.

Het bestuur van geloofsgemeenschap Maria Onbevlekte Ontvangenis