ANBI

De parochie Sint Willibrordus is onderdeel van het aartsbisdom Utrecht.
Het Aartsbisdom Utrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor meer informatie zie website aartsbisdom Utrecht:  https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37000