Uitvaart

Kerkelijke uitvaart
Met een kerkelijke uitvaart maken nabestaanden de keuze voor een viering, waarin vanuit het christelijke geloof en met kerkelijke gebruiken recht wordt gedaan aan het leven van hun dierbare. Na een overlijden zal de uitvaartondernemer met de nabestaanden overleggen over hun wensen. Als de nabestaanden kiezen voor een kerkelijke uitvaart, zal de uitvaartondernemer die wens aan de parochie voorleggen.

Voor de folder met informatie: Informatiefolder kerkelijke uitvaart

Vorm en inhoud
Gebruikelijk is dat vrijwilligers van de geloofsgemeenschap of parochie voorgaan. Deze vrijwilligers zijn door het pastoraal team aangewezen en goed toegerust. Indien er vooraf intensieve begeleiding van een lid van het pastoraal team is geweest, kan de betreffende pastor voorgaan. Op verzoek van de nabestaanden kan de voorganger na de plechtigheid in de kerk ook meegaan naar het crematorium of de begraafplaats. Een koor vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap kan in overleg muzikale ondersteuning bieden bij de plechtigheid in de kerk. In een kerkelijke uitvaartviering is persoonlijke inbreng mogelijk, zoals het uitspreken van een ‘in memoriam’, het lezen van een tekst, het voorbidden van gebeden en het aansteken van kaarsen. De voorganger zal dit ter sprake brengen in het gesprek met de nabestaanden. Een kerkelijke uitvaart kan ook op andere locaties gehouden worden.

Avondwake
Als nabestaanden daar prijs op stellen, is het op sommige locaties mogelijk om op de avond voorafgaand aan de uitvaart een avondwake te houden in de kerk. De avondwake is een eenvoudige gebedsdienst. Er wordt uit de Bijbel gelezen en om kracht gevraagd voor het moment dat het definitieve afscheid daar is. Vrijwilligers van de geloofsgemeenschap gaan voor.

Ter herinnering
Ter nagedachtenis zal de naam van de overledene worden genoemd in de weekendviering en er zal voor hem of haar worden gebeden. Indien gewenst kan met de voorganger van de uitvaart een afspraak gemaakt worden voor een ritueel bij gelegenheid van een urn-bijzetting. Wij nodigen nabestaanden uit die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren voor een jaarlijkse Allerzielenviering op of rond 2 november. Jaarlijks bieden we bovendien rouwverwerking in groepsverband aan. Andere nabestaanden kunnen uiteraard ook bij het pastorale team en/of de parochie terecht voor gesprek en begeleiding.