Contactgegevens

Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus

 
Locatie & secretariaat

Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort
Tel.nr.: 06 –  41 26 05 49
E-mail: westervoort@rkliemers.nl

Het inloopspreekuur van het secretariaat is vervallen. U kunt op de volgende wijze contact opnemen:

Per email
westervoort@rkliemers.nl Deze mailbox wordt regelmatig (maar niet dagelijks) gecontroleerd.

Per telefoon
·  Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties kunt u  van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur  terecht bij het Centraal Secretariaat van de parochie:
0316 -52 34 68

·  Voor noodgevallen van pastorale aard: 06 – 12 62 32 03

·  Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per e-mail kunnen worden afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 9.00 tot 21.00 uur neemt u contact op via 06 – 41 26 05 49

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 20 RABO 0369 7016 15