Pastorale overweging en bestuurlijk beleidsplan 2022-2024

De missie van de parochie beschrijven we met woorden van paus Franciscus:

Als gelovigen zijn we geroepen met God verbonden te zijn én met elkaar, geroepen naar elkaar te luisteren en mee te werken aan het welzijn van de wereld, uitgenodigd de Blijde Boodschap uit te dragen en in de wereld te getuigen van Gods liefde.

Doel is een levend geloof in de Liemers. We zijn ons bewust van een klein wordende kerkgemeenschap, maar we zijn niet zonder ambities. We streven ernaar dat mensen ondersteund worden in het zoeken naar en beleven van geloof, naar verbinding met God en elkaar, deelname aan de geloofsgemeenschap en haar activiteiten en getuigenis in de wereld van hun geloof.

De activiteiten die we ondernemen en stimuleren blijven deels dezelfde, maar door de veranderende situatie in de kerk en de wereld zal de houding van beroepskrachten en vrijwilligers een ander accent krijgen. We citeren weer Paus Franciscus: ‘Het is niet nodig om nog een kerk te creëren, maar om een andere kerk te creëren.’ Een kerk die meer gastvrij is, open naar de samenleving, meer gericht op het oppikken van de vragen die er leven. Dit betekent een vernieuwing van het parochieleven.

Pastorale overweging en bestuurlijk beleidsplan 2022-2024