Begraafplaats

De parochiebegraafplaats ligt in het centrum van Zevenaar,  Arnhemseweg 8.
In 1857 is deze begraafplaats in gebruik genomen en is het hele jaar open van 9.00 tot 18.00 uur, zowel op weekdagen als op zon- en feestdagen.

Beheer
De beheerder van de RK Begraafplaats aan de Arnhemseweg in Zevenaar is:
De heer Joop Rutjes. Voor vragen neemt u telefonisch contact op via 06 – 30 57 02 84 of e-mail: joop.herma.rutjes@hetnet.nl 

Algemeen RK Begraafplaats
De RK begraafplaats aan de Arnhemseweg biedt de mogelijkheid van begraven in een eigen graf of het bijzetten van een asbus in de urnenmuur of urnenzuil. Daarnaast beschikt de begraafplaats over kindergraven en priestergraven.

Kindergraven liggen, als men het kerkhof binnenkomt gelijk rechts, zowel voor als na de grafkapel. Kinderen beneden de twaalf jaar worden hier begraven.

In de herfst van 2005 is op de begraafplaats een gedenkteken opgericht ter nagedachtenis aan de ongedoopte kinderen, die in ongewijde grond werden begraven. Dit gedenkteken ligt nabij de vroegere ongewijde grond, aan de voet van de Calvarieberg achterin.

Priestergraven liggen in het midden in het grasveld

Eigen graven
Op deze begraafplaats worden alleen ‘eigen graven’ uitgegeven. Deze ‘eigen graven’ worden uitgegeven voor een periode van dertig jaar. Na afloop kan deze termijn met tien jaar verlengd worden. Voor een ‘eigen graf’ wordt grafrecht betaald en een bijdrage aan het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Bij een begrafenis worden ook de kosten van delven en weer dichten van het graf in rekening gebracht.

Een ‘eigen graf’ heeft de volgende kenmerken:

 • In een eigen graf kunnen een of twee personen begraven worden. Dit noemt men respectievelijk een ‘enkelgraf’ of een ‘dubbelgraf’. Een dubbelgraf wordt ook wel een familiegraf genoemd. Bij het begraven van de eerste overledene in het graf moet bekend zijn of het graf plaats moet bieden aan een of twee personen.
 • Naast een of twee overledenen kunnen in een eigen graf ook twee asbussen bijgezet worden.
 • U kunt op een eigen graf een grafsteen of –monument laten plaatsen naar eigen keuze, binnen de voorwaarden die daarvoor gelden.
 • Verder kunt u op een eigen graf bloemen en planten aanbrengen, hoewel ook hiervoor enkele regels gelden.
 • Een eigen graf kunt u ook reserveren. Met de beheerder kunt u een keuze maken voor een graf op een bepaalde plaats. Met houten paaltjes zijn deze gereserveerde graven aangegeven.

Gedenktekens
Het is gebruikelijk om op het graf een gedenkteken te plaatsen. Bijvoorbeeld een liggende plaat of een staande grafsteen. Dit hoeft niet direct na de begrafenis, u kunt er rustig de tijd voor nemen. Natuursteenbedrijven kennen in het algemeen de regels voor het plaatsen van gedenktekens, dus in principe hoeft u zich daar niet uitgebreid in te verdiepen.

Toch volgen hier enkele regels:

 • De zerken en graftekens mogen een breedte hebben van maximaal 1 meter, en een lengte van maximaal 2 meter. Voor kindergraven zijn deze afmetingen respectievelijk 0,75 en 1,25 meter.
 • De grafbeplanting mag geen groter oppervlak hebben dan het graf.
 • De hoogte van de planten is maximaal 1,20 meter.

Op de begraafplaats zijn er mogelijkheden voor:

 • Urnennissen
 • Urnenkelder
 • Bijzetten van asbussen in een bestaand graf.

Urnennissen
Op de begraafplaats is er een muur en een zuil met nissen direct vooraan links. (zie foto hierboven)

In een urnennis kunt u maximaal twee asbussen laten bijzetten. De nis wordt afgesloten met een natuurstenen plaat waarin u een inscriptie kunt laten aanbrengen. Bij een natuursteenbedrijf kunt u de steensoort en kleur uitzoeken. Bij iedere nis is een ring waarin u een bloemenvaas kunt plaatsen.
Een urnennis wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar. Daarna kan de periode steeds met tien jaar worden verlengd.

Urnenkelders
Direct vooraan rechts op de begraafplaats zijn urnenkelders gerealiseerd.
In een urnenkelder kunt u maximaal twee asbussen laten bijzetten. Op een urnenkelder kan een gedenkteken geplaatst worden. Dit kan een eenvoudige plaat met tekst zijn. Bij een natuursteenbedrijf kunt u de steensoort en kleur uitzoeken.
De maximale afmetingen zijn : 50 cm lang, 50 cm breed en 50 cm hoog.
Op het grind rondom de urnenkelder kunt U bloemen plaatsen.
Een urnennis wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar. Daarna kan de periode steeds met tien jaar worden verlengd.

Urnen bijzetten in een bestaand graf.
U kunt de asbus van een overledene ook laten bijzetten in een bestaand eigen graf. Per graf zijn maximaal twee asbussen toegestaan.

Strooiveld
Sinds 2022 beschikt de begraafplaats ook over een strooiveld, waar de as van de dierbare uitgestrooid kan worden.

Grafrechten
De rechthebbende (ook wel nabestaande genoemd) is de persoon die beschikt over het grafrecht; dit is tevens de persoon waar de begraafplaats contact mee onderhoudt en die verantwoordelijk is voor de financiële zaken rond het graf. Meestal is dit een familielid.

Na het overlijden van de rechthebbende of door andere omstandigheden kan het gewenst zijn het grafrecht over te schrijven op een ander persoon. U kunt dit schriftelijk meedelen aan de beheerder (zie ook ‘contact’).  Als u als rechthebbende verhuist, wilt u er dan aan denken een adreswijziging te sturen.

Bij een eigen graf en bij een urnennis loopt het grafrecht na dertig jaar af. Van het aflopen van het grafrecht wordt de rechthebbende tijdig op de hoogte gesteld. Het grafrecht kan dan verlengd worden met tien jaar. Als de rechthebbende het grafrecht niet wenst te verlengen, kan het graf geruimd worden.

Bij uitgifte van een graf of urnennis en bij verlenging van het grafrecht, wordt aan de rechthebbende een grafakte en het reglement gegeven. Hierin staan onder meer de rechten, plichten en bepalingen ten aanzien van de termijnen voor de huur van graven, tarieven en het plaatsen van gedenktekens.

Onderhoud
Het tuinonderhoud zoals heggen, struiken en bomen snoeien en grasmaaien is uitbesteed aan vakkundige hoveniers. Het klein onderhoud, zoals verlepte bloemen en verdroogde planten opruimen, schoffelen en grond aanvullen bij verzakkingen rond de graven gebeurt door vrijwilligers. Iedere woensdagochtend van maart tot december zijn deze op de begraafplaats aan het werk.