Gedragscode en Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft een aantal maatregelen getroffen die gericht zijn op het voorkomen van misbruik en grensoverschrijdend gedrag. In de parochie Sint Willibrordus werken alle beroepskrachten en vrijwilligers binnen het kader van die maatregelen. Iedereen die handelt namens de parochie wordt geacht zich bewust te zijn van de geschreven en ongeschreven regels die grensoverschrijdend gedrag tegengaan.

Gedragscode Pastoraat
De gedragscode Pastoraat heeft tot doel iedereen permanent alert te laten zijn op situaties en momenten, waarbij de integriteit in het geding kan komen van degene die handelt namens de kerk. De gedragscode heeft niet alleen betrekking op seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook op financiën, collegialiteit, zorg voor degenen die een beroep doen op de kerk en onderlinge zorg voor elkaar.
De volledige tekst van de Gedragscode vindt u hier: Gedragscode Pastoraat 2018

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Wie het slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag door een persoon die handelt namens de kerk, kan contact opnemen met het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Dit Meldpunt is ingesteld door de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. Het kantoor is gevestigd in Utrecht.
Het Meldpunt is te bereiken via:
(1)  de website: https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/
(2)  de telefoon: 06 – 24 95 58 99
(3)  de E-mail:  contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Het Meldpunt is doorgaans op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten de bereikbaarheidstijden kunt u altijd de voicemail inspreken of een mail sturen.

Meer informatie vindt u hier: Reglement RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Wie graag ondersteuning heeft bij het benaderen van het Meldpunt, kan contact opnemen met mevrouw Toos Hugen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 10 89 59 71. Zij is tevens vertrouwenspersoon voor vrijwilligers.