Begraafplaats

De Herwense kerkhof hoveniers
Meer weten over de groep vrijwilligers die het kerkhof verzorgen? Klik hier om het artikel over deze enthousiaste club te lezen.

Inwijding monument ongedoopte overleden of doodgeboren kinderen

Inwijding monumentDe geloofsgemeenschap Herwen & Aerdt verzamelde zich op 16 april 2015 op het kerkhof van de gemeenschap. Zij kwamen voor de inwijding van de urnentuin en de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan ongedoopte overleden of doodgeboren kinderen. Het monument bestaat uit een gebroken steen als symbool van de gebrokenheid en kwetsbaarheid van het prille leven. Verder zijn er drie witte vlinders op afgebeeld. Het monument draagt de woorden In liefde herdacht. Een van de betrokken ouders las een gedichtje voor en er werd samen met het koor gezongen. Na de bloemlegging heeft pastoor Thanh de urnentuin en het monument met een plechtig ritueel gewijd. Een bijzondere en kostbare gebeurtenis voor
betrokkenen en de parochie.

Onderhoud van het kerkhof
Een groep vrijwilligers is belast met het algemeen onderhoud van het kerkhof. Onder leiding van de kerkhofbeheerder wordt het hele jaar door veel werk verricht. En het resultaat mag gezienbegraafplaats-ha2 worden. Deze groep vrijwilligers is nooit te groot, dus als iemand dit werk wil doen en tijd hiervoor heeft…. Meldt u aan bij het parochiesecretariaat of bij de contactpersonen (zie hieronder). Het is ‘dankbaar werk’. Iedereen waardeert het.

Bij de interim kerkhofbeheerder, Willy Span 06-30869953, kunt u terecht voor alle vragen over het onderhoud van het kerkhof en dergelijke. Vragen over het financiële beheer kunt u stellen aan de administrateur van het kerkhof Freek Jansen (06 – 53375105).

Rekeningnummer van het Kerkhoffonds:
 NL 31 RABO 0156046210 

Uitbreiding van ons kerkhof

Urnenkelders
Als eerste is er de mogelijkheid om urnen te begraven. Hiervoor zijn een aantal urnenkelders geplaatst. Deze kelders hebben een afmeting van 40 x 40 x 40 cm. Met deze afmetingen is het mogelijk om maximaal 2 urnen te plaatsen (familiegraf). Als afdekplaat kan een natuursteen worden geplaatst met een maximale afmeting van 60 x 60 x 40 cm L x B x H.
Voor deze kelders is een bloembak geplaatst, dit is de enige ruimte die voorzien is voor bloemen of planten. Evenals een normaal graf, of een plaatsing in de urnenmuur geldt een grafrecht van 20 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van telkens 10 jaar.
Ook de tarieven zijn hetzelfde als voor een normaal graf of plaatsing in de urnenmuur.

Strooiveld
Er is een strooiveld ingericht om de as die is overgebleven van een crematie uit te strooien. Deze plaats is zo sober mogelijk gehouden, hier is dan ook geen mogelijkheid voor het plaatsen van een gedenkteken. Aan deze service zijn verder geen kosten verbonden.

begraafplaats-ha-1