Begraafplaats H. Antonius Abt

Mariakapel Loo

De H. Antonius Abt kerk te Loo beschikt over een eigen
RK begraafplaats. Op deze authentieke begraafplaats wordt
aan overledenen hun laatste rustplaats geboden. Voor dierbaren is dit een mooie plek om te gedenken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, dhr. H. Heijting, tel: 0316-26 36 82

Voor reglementen en tarieven: secretariaat@rkliemers.nl