Warm afscheid pastoraal werker Maarten Smits

Tijdens een drukbezochte viering op startzondag 10 september jl. heeft onze parochie afscheid genomen van pastoraal werker Maarten Smits. Per 1 september ging Maarten met (vervroegd) pensioen. In totaal heeft hij bijna veertig arbeidsjaren verricht in het aartsbisdom, in verschillende functies en op verschillende terreinen, waaronder de laatste elf jaren …

Gezamenlijke ziekenzalving in verpleeghuizen

De komende weken zal pastoor Thanh de jaarlijkse gezamenlijke ziekenzalving vieren in verpleeghuizen binnen onze parochie. In deze instellingen vinden, met medewerking van onze parochie, maandelijks kerkelijke vieringen plaats: Andere verpleeghuizen komen op een ander moment aan de beurt. In de huidige pastorale praktijk geeft de parochie prioriteit aan gemeenschappelijke …