Brief aartsbisschop begin Veertigdagentijd 2023

Aan het begin van de Veertigdagentijd 2023 publiceert onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, onderstaande brief met als titel: ‘Bekleedt u met de nieuwe mens’. Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, Tijdens het schrijven van deze brief voor de Veertigdagentijd 2023 volgden de berichten uit het door aardbevingen getroffen Turkije …

Bijeenkomsten Vrouwenhof

Een groep van zo’n tien vrouwen ontmoette elkaar bij de eerste bijeenkomst op donderdagavond 26 januari in het parochiecentrum, Kerkstraat 2 in …