Kerkberichten

Het secretariaat in Oud-Zevenaar is geopend op maandag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

VIERINGEN

1e Pinksterdag zondag 28 mei om 10.00 uur: Gebedsviering met voorgangers Anna en Sophia.
Muzikale begeleiding door koor Comitor o.l.v. Regina Witte.

Gebedsintenties: Toon van Steen, overleden ouders Stokman-Elshof en zoon Gerard, Bets Stokman-Driessen, ouders Stokman en ouders Driessen, ouders van Kempen-Wieleman, Fien, Erna en Gerda Luiking

Mededeling

Op zondag 7 mei zijn uit onze geloofsgemeenschap in de H. Andreaskerk te Zevenaar gedoopt: Lewis Theodorus Gerardus Mulder en James Paul Josh Vos. De ouders van beide dopelingen zijn: S.G.F. Vos en P.M. Steenbergen. Na de viering is er koffie drinken in de kerk!

Kroniek

Gedoopt op zondag 27 november in de Andreaskerk te Zevenaar:  Juul Nore Dani Bouwman, St. Annastraat 10, Oud-Zevenaar.

Overleden op dinsdag 29 november in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Tonnie Schepers-Cornelesen, Slenterweg 5, Zevenaar. Haar afscheidsviering was op woensdag 7 december bij Zalencentrum Staring, Grietakkers 3, Zevenaar en aansluitend haar crematie te Doetinchem.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 80 jaar de heer A. van Steen, Zandakker 23, Babberich. Zijn uitvaart was op dinsdag 13 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats, Kloosterpad 9 te Babberich.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 92 jaar mevrouw Annie van Haeren-Kaal, Oud-Zevenaarseweg 67, Oud-Zevenaar. Haar uitvaart was op woensdag 14 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg, Oud-Zevenaar.

Ziekenbezoekgroep

Leden van onze ziekenbezoekgroep gaan regelmatig op bezoek bij zieken . Ook zorgen zij voor een attentie met Pasen en Kerstmis. De groep zoekt dringend uitbreiding. Mocht u zich geroepen voelen om u aan te sluiten bij deze groep, dan kunt u contact opnemen met Marian van Heugten, mail marjanvanheugten49@gmail.com of telefonisch  0316-264235. Of bij Tilly Soeters, mjmsoeters@kpnmail.nl  of telefonisch 0316-248624.