Voor uitvaartondernemingen

Algemeen

De meeste kerken in de parochie Sint Willibrordus zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken en sommige zijn al verkocht. De H. Andreaskerk te Zevenaar is de enige kerk die open blijft en is aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de erediensten. In principe worden in deze kerk de kerkelijke uitgeleidevieringen gehouden, naast een viering in een crematorium, zalencentrum of elders, onder voorwaarde dat deze locaties zodanig respectvol ingericht zijn om aldaar een uitgeleideviering mogelijk te maken. De begraafplaatsen blijven eigendom van de parochie Sint Willibrordus. Het betreft de begraafplaats in Babberich, Doesburg, Duiven, Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Lobith, Oud-Zevenaar, Spijk, Westervoort en Zevenaar (Arnhemseweg).

Werkwijze

Melding (kerkelijke) uitgeleideviering + begrafenis:
* Neem contact op met het Centraal Secretariaat via 0316-52 34 68 tijdens kantooruren
   van 09.30 – 12.30 uur. Daarbuiten belt u met het noodnummer: 06-126 23 203.
* Het Centraal Secretariaat geeft de kerk vrij en regelt een voorganger. Indien de familie
   een eigen voorganger van elders voordraagt, wordt er eerst overlegd met de pastoor
   van de parochie.
* Maak eventueel andere wensen kenbaar.
* Voor het delven van een graf of andere specifieke vragen omtrent een begraving,
   neemt u contact op met de begraafplaatsbeheerder van betreffende begraafplaats. De
   gegevens zijn bij uw organisatie bekend indien het een begraafplaats van de parochie
   betreft.
* Stuur zo spoedig mogelijk alle gegevens per mail naar het Centraal Secretariaat:
   secretariaat@rkliemers.nl.
* De voorganger neemt contact op met de contactpersoon van de familie voor het maken
   van verdere afspraken.

Melding (kerkelijke) uitgeleideviering + crematie:
* Neem contact op met het Centraal Secretariaat via 0316-52 34 68 tijdens kantooruren
   van 09.30 – 12.30 uur. Daarbuiten belt u met het noodnummer: 06-126 23 203.
* Het Centraal Secretariaat geeft de kerk vrij en regelt een voorganger. Betreft het een
   viering in het crematorium of elders, wordt alleen een voorganger geregeld.
* Maak eventueel andere wensen kenbaar.
* Laat weten of de voorganger mee moet naar het crematorium of elders.
* Stuur zo spoedig mogelijk alle gegevens per mail naar het Centraal Secretariaat:
   secretariaat@rkliemers.nl.
* De voorganger neemt contact op met de contactpersoon van de familie voor het maken
   van verdere afspraken.

Melding begrafenis (zonder viering met een kerkelijke voorganger):
* Voor het delven van een graf of andere specifieke vragen omtrent een begraving,
   neemt u contact op met de begraafplaatsbeheerder van betreffende begraafplaats. De
   gegevens zijn bij uw organisatie bekend indien het een begraafplaats van de parochie
   betreft.
* Stuur zo spoedig mogelijk alle gegevens per mail naar het Centraal Secretariaat:
   secretariaat@rkliemers.nl.

Het is dus belangrijk dat te allen tijde (schriftelijke) informatie wordt verstrekt aan het Centraal Secretariaat (secretariaat@rkliemers.nl) i.v.m. de noodzakelijke interne administratie van de parochie én de daadwerkelijke uitvoering van een uitvaart of begraving. Indien wij geen informatie van u ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor een incomplete en/of een incorrecte afwikkeling.