Reglement begraafplaatsen

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 oktober 2019 en goedgekeurd door de bisschop van Utrecht d.d. 12 november 2019 en van toepassing verklaard met ingang van 1 januari 2020.

Reglement begraafplaatsen