Vormsel

Viering Sacrament van het Heilig Vormsel 

Deze informatie is bedoeld voor jonge mensen die meer willen weten over het Vormsel. Het Vormsel is één van de zeven sacramenten in de katholieke kerk. Het sacrament heeft alles te maken met de heilige Geest van God.

Hoe het is begonnen
In de bijbel zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Als de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn tot het uiteinde van de aarde.” De leerlingen hebben die heilige Geest inderdaad ontvangen. Ze gingen er op uit om het geloof te verkondigen en doopten de mensen in Jezus’naam. Bij de doop legden ze hun handen op het hoofd van de dopeling zodat ook die de heilige Geest kon ontvangen. Uit die handoplegging is het sacrament van het Vormsel ontstaan.

Dit gebeurt er bij het Vormsel
Het sacrament van het Vormsel ontvang je uit handen van de bisschop of diens plaatsvervanger. De bisschop legt zijn handen op jouw hoofd. Hij bevestigt daarmee dat je bij de doop de heilige Geest hebt ontvangen. Daarna neemt hij het chrisma (een Grieks woord voor “zalf”). Met die zalf maakt hij een kruisteken op je voorhoofd en zegt: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.” Daarmee zegt hij dat hij vertrouwen in je heeft en dat jij belangrijk bent voor de katholieke kerk. Tenslotte antwoordt jij met: “Amen”.

Sterk maken
Jij bent nodig om met jouw talenten te helpen bouwen aan een goede wereld. Iets wat echt bij jou hoort in te zetten voor anderen. Zoals God dat heeft bedoeld. De heilige Geest helpt je daarbij. Een oud woord voor ‘sterk maken’ is ‘vroomsel’ en daar komt ons woord Vormsel vandaan. Jij wordt door de heilige Geest sterk gemaakt om je talenten te ontdekken en er goede dingen mee te doen.

De heilige Geest
Met de woorden ‘heilige Geest’ bedoelen we niet iets maar we bedoelen iemand. Het is God zelf die in jou woont. Dat die Geest in jou werkt, heb je zelf niet altijd door. Want wat de Geest doet, is vaak niet groots of meeslepend. Het is meer een zachte kracht die je hart verwarmt en je verstand licht maakt. De Geest heeft te maken met liefde, vrede, blijheid, rechtvaardigheid, zorgzaam zijn.

Aan de slag
Je kunt aan de buitenkant niet zien dat jij het Vormsel hebt ontvangen. Maar als het goed is, merken anderen wel dat de heilige Geest in jou werkt. Zij zien het aan de vriendelijkheid, de blijheid, de zorgzaamheid en de eerlijkheid die jij uitstraalt. Als je het Vormsel hebt ontvangen, bevestigt de hele kerk dat jij onmisbaar bent om op jouw manier een stukje van de hemel op deze aarde te brengen. Spoor je talenten op, ga aan de slag met waar je goed in bent en sta open voor de zachte kracht van de heilige Geest. Zo kun je pas echt jezelf zijn. Dat is goed voor jou, maar het is ook goed voor iedereen om je heen.

Nog even praktisch
Wil jij gevormd worden? Praat er dan over met je ouders of verzorgers. Aanmelden kan bij het Centraal Secretariaat. Ook als je nog niet zeker weet of je het Vormsel wilt ontvangen, is het slim om mee te doen aan de voorbereiding. Je komt dan nog veel meer te weten én het is leuk om met andere jongeren op te trekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van samen eten, praten, creatief zijn en hulp bieden naan anderen. Een echte aanrader!

Bekijk ook dit filmpje eens:  Bewust katholiek, informatie over het vormsel

Aanmeldingen voor 2024 
Omdat van bisdomzijde om een nieuwe vormseldatum is verzocht, kan het pastoraal team de voorbereidingen een maand later starten. Bovendien geven we Vormsel-kandidaten, dus ook volwassenen, en jongeren de mogelijkheid extra tijd om zich aan te melden.

Zit uw kind dit schooljaar in groep 8 van de basisschool of hoger, meldt u hem of haar dan aan. Dat kan uiterlijk tot en met 29 februari. De deadline was 12 januari. Via de link kunt u het aanmeldformulier downloaden en uw zoon of dochter aanmelden: Aanmeldformulier Vormsel.