Historie

Spijkkerk

Pas in 1824 werd Spijk, als gevolg van een concordaat dat door Pruisen met de H.Stoel te Rome was gesloten, bij de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Lobith gevoegd. Sindsdien hadden de grote boeren op Spijk, die reeds jaren in de gemeenteraad vertegenwoordigd waren, ook hun plaats in de Lobithse Kerk- en Armbesturen.

Op 12 juni 1913 kreeg de toekomstige pastoor Van Groeningen de volmacht om volgens de voorschriften van het Rituale Romanum de eerste steen te wijden en te leggen voor de kerk te Spijk. Op 1 juli 1913, veertien dagen na het overlijden van de grote weldoener pastoor Gerard Peters te Enschede, werd ‘s middags om half vijf de eerste steen gelegd.

Architect Herman Kroes uit Amersfoort kreeg opdracht een eenvoudige en passende kerk en pastorie voor Spijk te ontwerpen. Toen de fundering er lag en behalve de benodigde 450.000 steenen ook ƒ 30.000.- bij elkaar was gebracht, kreeg men van de aartsbisschop verlof om tot aanbesteding over te gaan. Deze vond plaats op 9 april 1913 in het café ‘Rijnzicht’ van de weduwe Cornielje aan de dijk. Op 14 januari 1914 vond de plechtige inwijding plaats

Spijk1955ADekkersdownload (1)

Bron en voor meer informatie
De Parochiegemeenschap van Gerardus Majella te Spijk door Dr. G.B. Janssen.