Huwelijk

Het huwelijk is een feestelijk gebeuren, waarbij twee mensen elkaar liefde, zorgzaamheid en trouw beloven. In de kerk wordt het huwelijk gevierd als een sacrament, d.w.z. als een teken van Gods liefde die zichtbaar wordt in het verbond tussen bruid en bruidegom.

Trouwen in de kerk
Ons pastoraal team biedt het bruidspaar de concrete ondersteuning die nodig is om tot een persoonlijke en waardevolle huwelijksviering te komen. Misschien weten jullie als bruid en bruidegom nog niet zeker of een huwelijk in de kerk iets voor jullie is. Misschien hebben jullie vragen over wat er bij een kerkelijk huwelijk komt kijken.Een huwelijk in onze parochie is maatwerk.

Aanmelding
Zodra de gewenste huwelijksdatum bekend is, kunnen jullie contact opnemen met het Centraal Secretariaat. Zij bekijken of de kerk op die datum beschikbaar is en zullen een aanvraagformulier toesturen. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier start de voorbereiding.

Kosten
De sacramenten van de kerk zijn gratis. Er worden echter kosten gemaakt bij de voorbereiding. Daarom vraagt de geloofsgemeenschap van de bruidsparen een vergoeding voor de huwelijksviering. De hoogte van deze vergoeding wordt ieder jaar vastgesteld en bij de aanmelding aangegeven.

Vereisten voor een kerkelijk huwelijk
Het huwelijk in de Rooms-Katholieke kerk is nadrukkelijk onderscheiden van het burgerlijk huwelijk. Het kent een eigen regelgeving met bijbehorende formaliteiten. In Nederland is het wettelijk verplicht om eerst burgerlijk te trouwen voordat een kerkelijk huwelijk mogelijk wordt.

Praktische zaken
Voor informatie over voorbereiding, begeleiding en praktische zaken (zoals de bloemversiering, het koor, e.d.) kunnen jullie contact opnemen met het lokale secretariaat van de kerk waar jullie trouwen. Of uiteraard met het Centraal Secretariaat van onze parochie.