Contactgegevens

Geloofsgemeenschap Sint Martinus

Locatie
Keurbeek 9, 6914 AE Herwen

Centraal Secretariaat
0316 – 52 34 68
secretariaat@rkliemers.nl

Secretariaat
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Sint Martinus is gesloten. De activiteiten zijn overgenomen door het Centraal Secretariaat , Kerkstraat 2 te Zevenaar. Het Centraal Secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 12.30 uur. Buiten de openingstijden, uitsluitend voor dringende pastorale zaken: 06 – 12 62 32 03.

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 64 RABO 0327956097

Geloofsgemeenschap
De geloofsgemeenschap Sint Martinus in Herwen & Aerdt maakt deel uit van de Parochie Sint Willibrordus. Deze parochie is gevormd uit de voormalige parochies in de gebieden rond Zevenaar, Duiven en Doesburg. Er is één pastoraal team. Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen Pastorale Raad of locatieraad, die is samengesteld uit leden van de diverse kerkelijke werkgroepen, aangevuld met een voorzitter en een secretaris.

Pastorale Raad
Freek Jansen, voorzitterAngelique van Hal, secretarisHennie Voss, KerkhofJoanne Timmermans, Redactie MartinusbladMarijke van Huet, Liturgiekoor / CaritasTheo Dukkerhof, MisdienaarsWilly Span, Uitgeleidedienst / Woord & Communievieringen/ Martinusblad
Toon Hendriksen, Lid