Historie

De H. Remigiuskerk staat in het centrum van het dorp aan het Remigiusplein. In 838 wordt in een ruilakte voor het eerst de kerk in Duiven genoemd. In 1131 wordt de kerk tot een zelfstandige parochiekerk verheven; daarvóór behoorden de parochianen tot de parochie in Groessen. Omstreeks het midden van de 15de eeuw is de nog Romaanse kerk uitgebreid met een koor en circa 50 jaar later is er een gotisch middenschip tussen toren en koor gebouwd: hierbij is de toren ook een geleding hoger opgetrokken.

In 1910 kreeg de kerk zijn huidige vorm door een verbouwing, die een jaar heeft geduurd, terwijl de toren en het oude schip in 1919 zijn gerestaureerd. In 1973 is het interieur van de kerk aangepast en vernieuwd. In de jaren ’90 is de kerk aan een grondige restauratie toe. Uiteindelijk is de eerste fase daarvan uitgevoerd in 1999 en 2000, waarbij het accent op het geheel water- en winddicht maken van de kerk is gelegen. Ook is een groot deel van de glas-in-loodramen gerestaureerd.

In de jaren 2003 en 2004 is een omvangrijk herinrichtingsplan uitgevoerd. Tevens zijn de resterende glas-in-loodramen, de kruiswegstaties, de beelden en alle aanwezige muur- en plafondschilderingen gerestaureerd. De meest opvallende zaken bij deze herinrichting zijn de uitbreiding van het liturgisch centrum, het aanbrengen van een nieuwe midden-entree, het voorzien in een devotiekapel, verder het vernieuwen van het totale binnenschilderwerk en het vernieuwen van de gehele elektrische installatie. Tegelijkertijd zijn alle voorzieningen getroffen voor de benodigde gebruikersvergunning.

H. Remigiuskerk
H. Remigiuskerk

Tot 1960 was Duiven een klein agrarisch dorp met een overwegend katholieke bevolking van ongeveer 3000 mensen. De laatste 50 jaar is hierin echter veel veranderd. De ontwikkelingen in heel de samenleving maken het mogelijk dat ieder mens steeds meer zijn/haar eigen weg kan kiezen in werk, in relaties, hobby’s en contacten. Dat maakt het leven persoonlijker, maar soms ook eenzamer. Je kunt het gevoel hebben dat je alleen staat, ook met je geloof. De band met de parochie is voor de meeste mensen ook veranderd. Sommigen zijn sterker betrokken geraakt, anderen meer op een afstand gekomen. Tegelijk maakt Duiven een eigen ontwikkeling door vanwege haar groeikern-functie. Daardoor is ook het aantal katholieken snel gegroeid; het bedraagt op dit moment ca. 10.000 en is daarop zo’n beetje geconsolideerd.

Sinds april 1997 beschikt de parochie over een parochiecentrum. Het is gelegen aan de achterzijde van de kerk (langs de Kastanjelaan). Daar is ruimte voor ontmoeting en bezinning. Het is ook een  werkplek voor vrijwilligers. Tevens is daar het lokale secretariaat gevestigd. De geloofsgemeenschap maakt sinds 1 januari 2018 deel uit van Parochie Sint Willibrordus.

De patroonheilige van de kerk is de H. Remigius (433 – 527). Remigius groeit op in een vooraanstaand Gallo-Romeins gezin. Hij leert lezen en schrijven hetgeen voor die tijd een uitzondering was. Op 22-jarige leeftijd wordt hij, vanwege zijn geleerdheid en zijn heiligremigius.jpge levenswijze, door de bevolking van Reims tot bisschop gekozen. Hij is het die Clovis – de aanvoerder van de barbaarse stam der Franken die de grenzen van het uitgestrekte bisdom onveilig maakt – en zijn drieduizend krijgers met kerstmis in het jaar 496 doopte.