Pastoraal Beleidsplan

Er verandert veel in onze parochie. Dat is onder meer zichtbaar in het feit dat kerkgebouwen hun functie verliezen. We zijn momenteel op de helft van de eerste ronde kerksluitingen. Voor het pastoraal team zijn de veranderingen aanleiding geweest om een aantal gedachten op een rij te zetten in een nieuw pastoraal beleidsplan, met als titel ‘Geloof laten leven’. Hiermee heeft de parochie een handvat voor het maken van keuzes in de nabije toekomst.

Het volledige pastorale beleidsplan leest u hier: Pastoraal Beleidsplan. Aan wie dat graag wil, kan het pastoraal team het plan op papier toesturen.