Kerkberichten

VIERINGEN

Zondagse Eucharistieviering om 10.30 uur in het Eucharistisch Centrum in Zevenaar.
Intenties die in Groessen zijn opgegeven zullen worden gelezen tijdens de viering in Zevenaar.

VOORAANKONDIGING VIERINGEN

Zaterdag 18 juni a.s. om 17.30 uur is er een speciale jubileumviering, tevens afscheidsviering van koor In Between. Piet Peters gaat voor in deze woorddienst.

Zaterdag 17 september a.s. om 18.30 uur eucharistieviering Schuttersmis EMM voorganger pastoor Thanh Ta. m.m.v. Herenkoor.

INTENTIES (voorgelezen in de H. Andreaskerk Zevenaar)

Zondag 8 mei: Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Bertus Driessen, Gradje Verweijen-Steenkamp, Toos Klappers-Verheijen, Gerrit Maassen.

Zondag 15 mei: Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters,  Marie Rutten-Lensen, Gradje Verweijen-Steenkamp, Toos Klappers-Verheijen, Gerrit Maassen.

Zondag 22 mei: Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Gerrit Maassen.

Zondag 29 mei: Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Vader en moeder Degen.

LUNCHBIJEENKOMSTEN

Op zaterdag 21 mei a.s. is er weer een lunchbijeenkomst in de sacristie van de H.Andreraskerk te Groenssen. U bent die dag om 12.00 UUR van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met een broodje met elkaar in gesprek te gaan over alles wat u bezighoudt. Piet Peters leidt dit gesprek.

BELANGSTELLING? Reserveer een plaatsje door u aan te melden op dinsdagochtend tussen 10.30 uur en 11.30 uur via telefoonnummer 0316 – 34 59 73 9(Voicemail kan eventueel ingesproken worden) of per e-mail: groessen@rkliemers.nl.  U bent van harte welkom.

De lunchbijeenkomsten die gepland staan voor juni, juli en augustus komen te vervallen i.v.m. de vakantieperiode. We gaan weer van start op de 2e zaterdag van de maand in september nl., op 10 september om 12.00uur.

OMDRACHT GROESSEN

De processie op 12 juni gaat helaas niet door. Het pastoraal team kan ons geen priester/diaken geven, die voor kan gaan in deze processie. We zijn zelf opzoek geweest naar een emeriti en ook het bisdom is gevraagd, maar ook zij konden ons niet helpen.

Voor het volgend jaar is ons al een toezegging gedaan, waarop we graag ingaan.  En hopelijk lukt het ons dan om weer een processie te houden. In 2023 valt de Drievuldigheidszondag (zondag naar Pinksteren) op zondag 4 juni: wilt U deze datum alvast noteren in uw agenda.

Processiecomité geloofsgemeenschap H. Andreas Groessen.

OVERLEDEN

04-4-2022 overleed mw. Gradje Verweijen-Steenkamp in de leeftijd van 92 jaar.
05-4-2022 overleed mw. Toos Klappers-Verheijen in de leeftijd van 94 jaar.
15-4-2022 overleef dhr. Gerrit Maassen in de leeftijd van 93 jaar.

Dat zij mogen rusten in vrede en wij wensen allen die zich met hen verbonden voelen veel sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

2022

11-03: Willy Bouwman, 79 jaar
03-03: Theet Derksen, 89 jaar
01-03: Kees Willemsen, 75 jaar
26-02: Gerda Roordink-Godschalk, 75 jaar
05-02: Mientje Franken-Boerstal, 84 jaar
27-01: Nol boerboom, 84 jaar

2021

26-11: Harrie Elfrink, 77 jaar
10-10: Riel Aaldering-van Drueten, 91 jaar
19-09: Dorien Verlangen, 66 jaar
21-07: Roza Boss-Meijer, 78 jaar
11-07: Franks Keultjes,  89 jaar.
29-06: Riet Vermeulen-Derksen, 90 jaar.
03-05: Bennie Driessen, 81 jaar.
20-04: Frits Mathijssen, 85 jaar.
15-04: Anneke Knuiman,  85 jaar.
03-04: Thea Roordink-Stokman, 83 jaar.
27-03: Theo Bouwman, 71 jaar

PAROCHIEMAGAZINE OP WEG

Wilt u in de toekomst het parochieblad Op Weg blijven ontvangen in Groessen, dan moet u zich aanmelden. Meldt U zich aan door uw achternaam/voornaam, adres/huisnummer, eventueel e-mailadres te vermelden en dit in te leveren via de brievenbus op Dorpstraat 7 te Groessen of via het e-mailadres: groessen@rkliemers.nl. Het magazine is tevens te lezen via de website van de parochie. Ook zullen er enkele exemplaren in de Mariakapel op het kerkhof gelegd worden.