Kerkberichten

VIERINGEN

Zondagse Eucharistieviering om 10.30 uur in het Eucharistisch Centrum in Zevenaar.
Intenties die in Groessen zijn opgegeven zullen worden gelezen tijdens de viering in Zevenaar.

Zaterdag 8 oktober om 19.00 uur
Afscheidsviering Koor In Between. Voorganger is diaken Adri van Zundert. Na afloop van de dienst is er een kopje koffie.

MISINTENTIES (voorgelezen in de Andreaskerk in Zevenaar, tenzij anders vermeld)

Intenties Groessen (worden in de kerk in Zevenaar gelezen) op:

Zaterdag 24 september
Theodorus en Riek van Ditshuizen-Peters, Bertus Driessen, Marga de Jong-Wolters.

LUNCHBIJEENKOMSTEN

U bent  om 12.00 uur van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met een broodje met elkaar in gesprek te gaan over alles wat u bezighoudt. Piet Peters leidt dit gesprek.

BELANGSTELLING? Reserveer een plaatsje door u aan te melden op dinsdagochtend tussen 10.30 uur en 11.30 uur via telefoonnummer 0316 – 34 59 73 (Voicemail kan eventueel ingesproken worden) of per e-mail: groessen@rkliemers.nl.  U bent van harte welkom.

De lunchbijeenkomsten in augustus komen te vervallen i.v.m. de vakantieperiode. We gaan weer van start op de 2e zaterdag van de maand in september: op 10 september om 12.00 uur.

PAROCHIEMAGAZINE OP WEG

Wilt u in de toekomst het parochieblad Op Weg blijven ontvangen in Groessen, dan moet u zich aanmelden. Meldt U zich aan door uw achternaam/voornaam, adres/huisnummer, eventueel e-mailadres te vermelden en dit in te leveren via de brievenbus op Dorpstraat 7 te Groessen of via het e-mailadres: groessen@rkliemers.nl. Het magazine is tevens te lezen via de website van de parochie. Ook zullen er enkele exemplaren in de Mariakapel op het kerkhof gelegd worden.