Onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst

Procedure Aartsbisdom Utrecht

Voor de onttrekking van een kerkgebouw aan de eredienst dienen parochiebestuur en pastoraal team zorgvuldig de procedure te volgen, zoals voorgeschreven door het Aartsbisdom.

Voor de volledige proceduretekst, klik op onderstaande link:
Het-onttrekken-van-een-kerkgebouw-aan-de-goddelijke-eredienst-