Documenten kerksluiting Pannerden

Ten behoeve van de hoorzitting op 12 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

 • Document van het bisdom: Het onttrekken van een kerkgebouw aan de Goddelijke Eredienst
  Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst
 • Pastoraal beleidsplan 2017-2019
  Pastoraal Beleidsplan ‘Benieuwd en Dienstbaar’ 2017-2019
 • Liturgieplan pastoraal team
  Pastoraal liturgieplan
 • Informatiefolder toekomst
  Informatiefolder TOEKOMST
 • Definitief werkplan
  Werkplan kerksluitingen Pannerden

   

  Op verzoek zijn onderstaande documenten aan te vragen via: toekomst@rkliemers.nl:

 • Volledig rapport van de Monumentenwacht, d.d. september 2018
 • Meerjaren OnderHoudsbegroting
 • Financieel stuk
 • Exploitatie geloofsgemeenschap
 • Beschrijving kerkgebouw met inventaris in historisch en kunsthistorisch opzicht (Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland)
 • Beschrijving van het gebouw en grondstuk naar ligging, omvang, bouwkundige staat, annex-gebouwen en planologische positie

  Inmiddels is het hele proces afgerond en heeft de slotviering op 31 oktober 2021 plaatsgevonden. Het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst’ van de Sint Martinuskerk is door het bisdom uitgegeven op 28 september 2021.