Contactgegevens

Geloofsgemeenschap Heilige Remigius

Behalve voor vieringen is de Remigiuskerk in Duiven iedere dinsdagochtend open van 9.30 uur tot 11.00 uur. Wie wil, kan naar binnen om een kijkje te nemen of om even te gaan zitten en bidden.  Wie op zoek is naar ‘koffie met een bezinnend woord’, kan om 10.00 uur in het parochiecentrum terecht. Daar is dan een kort moment van bezinning met de Evangelielezing van de dag, wat stilte en een Onzevader. De ingang van de kerk is aan de marktzijde. De ingang van het parochiecentrum aan de kant van de Kastanjelaan.

Locatie & secretariaat
Remigiusplein 2, 6921 BL Duiven
Telefoon: 0316 – 26 12 10
E-mail: duiven@rkliemers.nl

Openingstijden
Woensdag en vrijdag van 9.00 uur – 11.00 uur
Medewerker
Bep Snijders

Wij helpen u graag met
– Opgeven en voldoen van gebedsintenties
– Melding van opname in het ziekenhuis of verpleeghuis
– Wijziging van uw adresgegevens
– Wijziging in de gezinssamenstelling
– Informatie met betrekking tot de lokale geloofsgemeenschap

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 38 RABO 0315 4071 90

Kosters
Gerard Koenen (hoofdkoster), tel: 06 – 29 09 07 61
Arnold Warmerdam
Wielie Ebbers