Communie

In de katholieke kerk is het sacrament van de Eucharistie belangrijk. Gelovige mensen kunnen het sacrament ontvangen als zij deelnemen aan de mis. Voor velen is dat een moment om bij God te zijn.

Eucharistie
De Eucharistie gaat terug op de belofte van Jezus Christus aan zijn leerlingen en aan allen die bij Hem willen horen. Tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen, nam Jezus brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met de woorden: “Dit is mijn lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om mij te gedenken.” Als wij het brood breken, is Jezus bij ons, dat is ons geloof. Dat is niet altijd gemakkelijk en het vergt tijd en oefening om in dat geloof te groeien. De hulp van anderen kan daarbij belangrijk zijn.

Eerste Communie
In onze parochie besteden we veel aandacht en zorg aan het voorbereiden van de kinderen de Eerste Communie. Van de viering maken we graag een feest voor de hele familie en de geloofsgemeenschap. De kinderen worden via de basisschool uitgenodigd of aangemeld door de ouders. Er is een voorbereidingsperiode, waarin zij regelmatig samen komen.

Wie doen er mee ?
Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Communie. De uitnodiging aan het begin van het schooljaar verloopt via de basisscholen of via de ledenadministratie van de betreffende geloofsgemeenschap. Wanneer u g geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u uw kind zelf aanmelden. Neemt u in dat geval contact op met het Centraal Secretariaat.

Mijn kind is niet gedoopt, wat nu ?
Voor kinderen die nog niet gedoopt zijn, is er een speciale doopviering opgenomen in het voorbereidingstraject.

Kost het iets ?
Er wordt alleen een kleine vergoeding voor de onkosten (o.a. projectmap) gevraagd. Als dit bezwaarlijk is, kunt u contact opnemen met één van de leden van het pastoraal team.

Aanmelden
Ouders kunnen hun kind aanmelden voor 2024 via het aanmeldformulier 1 H. Communie en dit mailen naar het Centraal Secretariaat in Zevenaar: secretariaat@rkliemers.nl