Materiële ondersteuning

PCI : Parochiële Caritas Instelling
Caritas is een Latijns woord en betekent: liefdevolle zorg. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn aan mensen met een klein inkomen die in financiële problemen zijn gekomen en/of tijdelijke hulp nodig hebben.

Voor wie is de Caritas bedoeld?
Voor mensen binnen de Parochie Sint Willibrordus die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en onvoldoende hulp kunnen krijgen van reguliere instanties.

Welke hulp wordt geboden?
De Parochiële Caritas Instelling biedt tijdelijke hulp of ondersteuning. Die ondersteuning kan bestaan uit:
• Een luisterend oor en meedenken
• De weg wijzen en zo nodig meegaan naar (overheids)instanties
die hulp bieden in voorzieningen
• Beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties

De PCI werkt strikt vertrouwelijk en vanzelfsprekend wordt privacy gewaarborgd.

Hoe te bereiken?
Heeft u (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig of kent u mensen uit uw omgeving die (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig hebben, dan kunt u hen wijzen op het bestaan van de Parochiële Caritas Instelling.
Voor hulpvragen kunt u de Caritas bereiken via telefoon: 06 – 10 48 61 88. Deze telefoon is bereikbaar op iedere werkdag van ’s ochtends 8.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur. Als u liever via de mail een hulpvraag overbrengt, is dit het adres: hulpvragen@pcisintwillibrordus.nl