Documenten kerksluiting Loo

Ten behoeve van de hoorzitting op 5 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

Inmiddels is het hele proces afgerond en heeft de slotviering op 29 augustus 2021 plaatsgevonden. Het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst’ van de H. Antonius Abtkerk is door het bisdom uitgegeven op 17 september 2021. De kerk is verkocht en de overdracht aan de nieuwe eigenaar heeft plaatsgevonden.