Info begraafplaatsen algemeen

De meeste kerken in de parochie Sint Willibrordus zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken en sommige zijn al verkocht. De H. Andreaskerk te Zevenaar is de enige kerk die open blijft en is aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de erediensten. In principe worden in deze kerk de uitgeleidevieringen gehouden, naast een viering in een crematorium, zalencentrum of elders, onder voorwaarde dat deze locaties zodanig respectvol ingericht zijn om aldaar een uitgeleideviering mogelijk te maken.

De begraafplaatsen blijven eigendom van de parochie Sint Willibrordus. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor alle kerkelijke begraafplaatsen in de parochie Sint Willibrordus, te weten: Babberich, Doesburg, Duiven, Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Lobith, Oud-Zevenaar, Spijk, Westervoort en Zevenaar (Arnhemseweg).

Het groot onderhoud aan de begraafplaatsen is uitbesteed aan bedrijven in de regio. Voor het klein onderhoud zijn de vele vrijwilligers onmisbaar. Zij zijn ook de ‘sociale controle’ op de begraafplaats.

Daar waar nog vrijwilligers zijn, wordt de begraafplaatsadministratie lokaal gedaan. Dit betreft ook het contact met de uitvaartondernemingen m.b.t. begrafenissen. De overige administratie wordt gedaan door de begraafplaatsadministratie van het Centrale Secretariaat. De medewerkers staan in nauw contact met de contactpersoon begraafplaatsen. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt tussen het bestuur en de vrijwilligers en de bedrijven die werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren.

Voor informatie omtrent een begraafplaats, grafrechten e.d., kunt u terecht bij de begraafplaatsadministratie: begraafplaats@rkliemers.nl, of 0316 – 82 09 55 / 82 09 56. Zo nodig verwijzen zij u door naar de juiste persoon.