Informatiefolder TOEKOMST

Onttrekking aan de eredienst en herbestemming kerkgebouwen Parochie Sint Willibrordus.

Het parochiebestuur heeft de moeilijke beslissing genomen om kerkgebouwen te gaan sluiten. Geloof en samenleving zijn in verandering. De tijd van volle kerken en elk dorp een eigen pastoor is voorbij. Bovendien is de Liemers grotendeels een krimpregio: het platteland wordt leger en de bevolking vergrijst. Het in stand houden en onderhouden van de dertien kerklocaties kost te veel geld: jaarlijks kent de parochie een groot oplopend exploitatietekort.
Het bisdom ondersteunt het in stand houden van alle kerkgebouwen om die reden
niet meer. Het vergt bovendien veel energie van vrijwilligers en het pastoraal team.
Dat geld en die energie besteden we liever aan lokale gemeenschapsvorming en pastorale zorg. Om vitaal te blijven moeten we als parochie ingrijpende keuzes maken.

Voor de volledige tekst: Informatiefolder TOEKOMST