Contactgegevens

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen

Locatie & secretariaat
Dorpsdijk 51, 6915 AC Lobith
Telefoon:   0316-541290
E-mail: lobith-tolkamer@rkliemers.nl

Openingstijd secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Wij helpen u graag met

– Opgeven van mis-/gebedsintenties;
– Opgeven van dopelingen;
– Opgeven van huwelijken en huwelijksjubilea;
– Melden van overlijden;
– Aanvragen van doopbewijzen;
– Andere kerkelijke informatie;
– Adreswijzigingen.

Giften en betalingen
NL 03 RABO 0327 962099

Inzenden copy voor M5
M5-rkkerklobith@ziggo.nl