Vieringen

Alle beperkende coronamaatregelen zijn vervallen.
De basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten blijven nog wel van kracht.


Voor een overzicht van de vieringen klikt u op onderstaande locaties.
Voor eventuele vieringen in een geloofsgemeenschap waar de kerk al is gesloten kunt u kijken onder het tabblad locaties.

Lectionarium voor zondagen en hoogfeesten

Lectionarium A-jaar
Lectionarium B-jaar
Lectionarium C-jaar

Online vieringen YouTube en AVG
Niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarom zijn er sinds maart 2020 video- en/of audio opnames gemaakt van de zondagse eucharistievieringen in de Andreaskerk te Zevenaar gemaakt en online uitgezonden om deze mensen in staat te stellen de viering te volgen en mee te vieren.

De parochie respecteert de privacy van de kerkbezoekers. Om die reden is de camera altijd zo veel mogelijk afgesteld geweest op het priesterkoor. Het is voor de parochie echter niet volledig uit te sluiten dat kerkbezoekers helemaal niet in beeld komen en/of op de geluidsopnames te horen zijn.

Van de mogelijkheid tot online streaming wordt door de parochie gebruik gemaakt in het kader van haar kerkelijke activiteiten. Voor zover er kerkbezoekers herkenbaar in beeld zijn, heeft de parochie hiervoor een gerechtvaardigd belang. Van degenen die duidelijk herkenbaar in beeld komen op het priesterkoor heeft de parochie toestemming ontvangen. De uitzendingen staan beperkte tijd online, namelijk maximaal 5 weken.