Historie H. Antonius Abt

H. Antonius Abt

Na de vestiging van het christendom in deze streken, toen ’t Loo nog aan de Betuwse zijde van de Rijn lag, behoorde het kerkelijk tot Angeren. Op een gegeven moment bouwden de inwoners zich een eigen kapel, waarschijnlijk op de waard, die zij onder bescherming van de H. Antonius Abt stelden. Ook nadat de loop van de Rijn zich gewijzigd had en de oude kapel was vervangen door een nieuwe op de plaats waar de huidige kerk staat, bleef er een relatie tussen Angeren en ’t Loo bestaan. Waarschijnlijk is in de loop van de achttiende eeuw die band doorgesneden.

De tweede, inmiddels danig vervallen kapel, werd tussen 1873 – 1875 vervangen door een nieuwe grotere parochiekerk (architect Alfred Tepe, 1840 – 1920).

Naast de kerk staat de pastorie, met daar tegenaan gebouwd het parochiecentrum. Deze gebouwen zijn thans in gebruik door een uitvaartonderneming als uitvaartcentrum. Ook is er voor en naast de kerk een parochiële begraafplaats.