Ter nagedachtenis aan pastor Jan Huls

Te Zevenaar is op 1 februari 2023 in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Johannes Theodorus Huls, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Dinxperlo op 5 april 1934. Na zijn priesterwijding op 22 juli 1962 was hij achtereenvolgens kapelaan te Zevenaar (H. Maria Koningin), Veenendaal (St. Willibrordus) en Borne (H. Theresia) en vervolgens vanaf 25 september 1970 pastor van de Utrechtse parochies H. Nicolaas, H. Monica en H. Joseph.

Met ingang van 1 maart 1977 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de H. Werenfridusparochie te Westervoort binnen het samenwerkingsverband van de sectie Duiven-Westervoort. Per 1 oktober 1995 werd hij binnen dit samenwerkingsverband tevens benoemd tot pastoor van de St. Antoniusparochie te Loo. Met ingang van 1 september 1998 werd hij benoemd tot pastor binnen het parochieverband Duiven-Groessen-Loo-Westervoort. Op 1 september 2004 ging hij met emeritaat.

De Eucharistieviering ten uitvaart was op woensdag 8 februari in de H. Remigiuskerk te Duiven. Aansluitend was de begrafenis op de R.K. begraafplaats bij de St. Werenfriduskerk in Westervoort.

Onderstaand een aantal documenten m.b.t. zijn overlijden en nagedachtenis:

Overlijdensbericht Aartsbisdom: Overlijdensbericht
Welkomstwoord pastoor Thanh uitvaart: Welkomstwoord
Homilie van pastor Harry Hendriksen: Homilie
In memoriam Elly Lemmen: Memoriam Elly
In memoriam geloofsgemeenschap Werenfridus: Memoriam Werenfridus
Boek Jan Huls ‘Op verhaal komen’: Boek