Vorming, Bezinning & Inspiratie

PROGRAMMA  

Het pastoraal team wil flexibel in kunnen gaan op verzoeken van gemeenschappen of kleine groepen om bijeenkomsten te verzorgen rond Vorming, Inspiratie en Bezinning. Een groepje van zes geïnteresseerde mensen is voldoende om tot een afspraak te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het  Centraal Secretariaat