Activiteiten en evenementen

ZATERDAG 2 APRIL – SENIORENMIDDAG 75+ 

Gelukkig dat het nu wel kon doorgaan! Met ongeveer 60 iets oudere parochianen was het heel gezellig in de zaal en in de kerk. Zij voelden zich welkom en graag geziene gasten. De koffie/thee met gebak en later drankje en hapje – prima verzorgd door Martin en zijn team –  liet men zich goed smaken.

Na een kort liturgisch moment waarin pastor Maarten Smits o.a. benadrukte dat behalve gezelligheid het ook goed is om ons even te bezinnen en stil te staan bij wat geloof in ons leven betekent. Daarna zongen oud-leden van het Werenfriduskoor enkele hele mooie liederen o.l.v. Leo. En toen werd het pas echt gezellig: de mensen liepen, al dan niet met rollator of rolstoel, de kerk door en bekeken de verschillende foto’s en attributen die door koster Leny en leden van de historische kring waren neergezet. Bij het zien van het uniform van de Suisse (of kerkwacht) kwam vooral bij de mannen boven hoe ze bij gepraat in de kerk of te laat komen werden behandeld. Ook de doopkapel achterin de kerk riep nogal wat herinneringen en mooie gesprekken op. Tussendoor waren de hele middag op een groot scherm filmpjes en foto’s te zien uit vroegere parochietijden. Met regelmaat klonk het: “Oh wat leuk, kijk, waar zou ‘die en die’ gebleven zijn? Gelukkig was pastor Huls nog even live te zien. De lichtjes die hier en daar werden aangestoken, dat is nog altijd mooi om te doen in een kerk, zijn na de bijeenkomst in de stiltekapel geplaatst waar ze als een stil gebed doorbrandden nadat iedereen weer naar huis was. Een beetje eerder dan de organisatie had verwacht. Bij het weggaan kreeg iedereen een heel mooie kaart met een gedicht van Ans Bouman en een pentekening van de kerk, gemaakt door Harrie Kemperman. Al met al mogen we als geloofsgemeenschap terugkijken op een mooie middag voor onze 75+ senioren.

Een kleine foto-impressie: klik op de afbeelding

AFSCHEID VRIJWILLIGERS GELOOFSGEMEENSCHAP SINT WERENFRIDUS

Op zondag 30 januari jl. werd de Sint Werenfriduskerk onttrokken aan de goddelijke eredienst. In een mooie viering kwamen parochianen en vrijwilligers samen om het ritueel mee te maken en zo afscheid te nemen van de kerk als liturgisch centrum van de gemeenschap. Om alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid te bedanken, was er op 19 maart een gezellige bijeenkomst georganiseerd.

Een kleine impressie van dat afscheid: klik op de afbeelding en blader door het digitale fotoboekje.

Lunch Inloophuis De Herberg
Iedere 1e zondag van de maand, lunch van 12.00 – 14.30 uur
Opgeven kan tot uiterlijk de woensdag ervoor via info@inloophuisdeherberg.nl