Wil je als gezin graag met kleine kinderen naar de zondagse eucharistieviering? Maar wil je ook dat jullie kind de verhalen uit de Bijbel leert begrijpen? De kinderwoorddienst geeft antwoord op beide vragen.

In het Eucharistisch Centrum Andreaskerk te Zevenaar is er op iedere eerste zondag van de maand een kinderwoorddienst. Aan het begin van de viering worden de kinderen gevraagd met de leidster(s) mee te gaan naar het doelenzaaltje. Daar horen zij het Evangelieverhaal dat ook in de Mis te horen is, voorgelezen uit de kinderbijbel. Er volgt een gesprekje over het verhaal, en de kinderen maken een klein knutseltje en/of een gebedje. Bij het klaarmaken van het Altaar komen de kinderen weer in de kerk, om daar de rest van de viering samen met hun ouders mee te maken. Na de viering is er gelegenheid om met jong en oud koffie te drinken. Voor de allerkleinsten is er thee of ranja. Kom gewoon een keer kijken!

 

Wil je Jezus beter leren kennen en weten waarom geloven fijn is? Hou je van knutselen, toneelspelen en spelletjes met anderen? Meld je dan aan bij onze Kids Club!

Momenteel is er geen groep meer, maar bij voldoende aanmeldingen komen we elke veertien dagen op woensdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur samen in het parochiecentrum in Zevenaar. Tussendoor krijgen de kinderen wat te drinken met iets lekkers. Is Zevenaar te ver, laat het ons dan weten.

Voor informatie stuur een berichtje naar jong@rkliemers.nl

 

Light 4 Teens (L4T) is een club voor tieners tussen 12 en 16 jaar. We proberen samen de geheimen van ons geloof te onderzoeken aan de hand van  bijbelteksten en verwerkingsopdrachten, zoals een leuk knutselwerk, toneelstuk of uitdagend speurwerk. Zo kom je samen met andere leeftijdgenoten echt veel nieuwe dingen te weten en leer je het geloof beter  begrijpen.

Ben jij ook een nieuwsgierige tiener? Geloof jij in Jezus en wil je daar met leeftijdgenoten over praten? Meld je dan aan. Soms zijn we creatief bezig, een andere keer actief, maar het is altijd leuk en gezellig!

Momenteel is er geen groep meer, maar bij voldoende aanmeldingen pakken we de draad weer op. Je bent van harte welkom!

Contact
jong@rkliemers.nl of centraal secretariaat: secretariaat@rkliemers.nl, 0316 – 52 34 68

 

Voor kinderen en jongeren:
JEUGDDAG op zondag 7 april!

Sinds kort wordt er binnen de parochie, het bisdom en ver daarbuiten gesproken over een missionaire parochie, waarbij ook de jeugd veelvuldig ter sprake komt. Om de jongeren (en hun ouders) de gelegenheid te geven samen te komen, ervaringen te delen en bovenal samen leuke dingen te doen, organiseren wij een jeugddag.

En wel op ZONDAG 7 APRIL in en rond de Andreaskerk in Zevenaar. De dag start om 10:30 uur met een eucharistieviering gevolgd door een lunch. Aansluitend zijn er activiteiten/spellen tot ongeveer 14:30 uur. De jeugddag is bestemd voor kinderen en jongeren van 7 t/m 18 jaar. De ouders gaan tijdens de activiteiten in gesprek met pastoor Thanh Ta. Er zijn GEEN KOSTEN verbonden aan deze jeugddag.

Lijkt het jou en/of je ouders leuk om hieraan mee te doen?
Aanmelden kan als volgt:
1. Door het digitaal aanmeldformulier direct in te vullen via de link: AANMELDFORMULIER JEUGDDAG
2. Door het aanmeldformulier te downloaden (Zie link bij 1.) en ingevuld te versturen naar jong@rkliemers.nl
3. Door het aanmeldformulier uit de kerk mee te nemen en ingevuld naar het bovenstaande mailadres te sturen, of dit in de brievenbus te stoppen van het parochie secretariaat aan de Kerkstraat 2 te Zevenaar.

AANMELDEN VÓÓR WOENSDAG 3 APRIL A.S.

Voor deze dag zijn wij uiteraard op zoek naar VRIJWILLIGERS die willen helpen. Bent u dat, doe jij mee? Dan graag via onderstaande contactgegevens aanmelden. Erg bedankt! Zonder vrijwilligers geen jeugddag!

Voor meer informatie: Met vriendelijke groet, Aurore, Marianne, Marieke en Vincent
E-mail: jong@rkliemers.nl
Telefoon: 06 – 53 43 91 49

 

Alle beperkende coronamaatregelen zijn vervallen.
De basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten blijven nog wel van kracht.


Voor een overzicht van de vieringen klikt u op onderstaande locaties.
Voor eventuele vieringen in een geloofsgemeenschap waar de kerk al is gesloten kunt u kijken onder het tabblad locaties.

Duiven

Zevenaar

Duiven-Horsterpark
Duiven-Liemerije
Duiven-Thuvine
Lobith-Lobede
Zevenaar-Liemerije
Zevenaar-Pelgromhof

Lectionarium voor zondagen en hoogfeesten

Lectionarium A-jaar
Lectionarium B-jaar
Lectionarium C-jaar

Online vieringen YouTube en AVG
Niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarom zijn er sinds maart 2020 video- en/of audio opnames gemaakt van de zondagse eucharistievieringen in de Andreaskerk te Zevenaar gemaakt en online uitgezonden om deze mensen in staat te stellen de viering te volgen en mee te vieren.

De parochie respecteert de privacy van de kerkbezoekers. Om die reden is de camera altijd zo veel mogelijk afgesteld geweest op het priesterkoor. Het is voor de parochie echter niet volledig uit te sluiten dat kerkbezoekers helemaal niet in beeld komen en/of op de geluidsopnames te horen zijn.

Van de mogelijkheid tot online streaming wordt door de parochie gebruik gemaakt in het kader van haar kerkelijke activiteiten. Voor zover er kerkbezoekers herkenbaar in beeld zijn, heeft de parochie hiervoor een gerechtvaardigd belang. Van degenen die duidelijk herkenbaar in beeld komen op het priesterkoor heeft de parochie toestemming ontvangen. De uitzendingen staan beperkte tijd online, namelijk maximaal 5 weken.

 

 

 

 

De doop is een  eerste stap op de weg naar een leven met God. Precies daarom laten ouders hun kinderen dopen: ze willen hun kind op het spoor van God zetten. Het is uiteraard aan het kind zelf om later in het leven een eigen omgang met God te ontwikkelen. De doop is een eerste stap om katholiek te worden.

Kind

Sinds eeuwen wordt het sacrament van de doop ook aan kinderen toegediend. Het kind wordt gedoopt op grond van het geloof van de ouders en vanuit het besef dat alle mensen ‘kind van God’ zijn. Het kind wordt opgenomen in de geloofsgemeenschap en daar mag het groeien en het eigen geloof gaan ontwikkelen. In die geloofsgemeenschap zijn er vaak één of twee mensen die zich op een bijzondere manier over de dopeling ontfermen. Dat zijn de peter en meter. Peetouder zijn is niet zomaar een erebaantje. Je neemt als peetouder de verantwoordelijkheid op je om je petekind te helpen op zijn weg om God te vinden.

Hoe is de doop geregeld in onze parochie?

De doop van uw kind kan voor de één een hele bewuste keuze zijn. Voor de ander is de doop iets dat er gewoon bij hoort. En wie weet, twijfelt u nog of u uw kind wilt laten dopen. Hoe uw situatie ook is, de vragen borrelen vaak vanzelf op. In onze parochie kiezen we voor gezamenlijke doopvieringen, waarin meerdere kinderen tegelijk gedoopt worden. Ook de voorbereiding is met meerdere ouderparen tegelijk. De doopviering vindt gewoonlijk plaats op zondag in aansluiting op de zondagsviering. De sacramenten van de kerk zijn gratis. Er worden echter kosten gemaakt. Een bijdrage aan de geloofsgemeenschap stellen wij dan ook op prijs (richtbedrag: € 30,-).

Nog andere vragen?

U zult vast nog andere vragen hebben of meer informatie willen. Neemt u in dat geval contact op met het Centraal Secretariaat. Zij zullen u zo goed mogelijk informeren over alles wat met de doop van uw kind te maken heeft.

Bekijk ook dit informatieve filmpje: 

 

Voor het aanmelden van een doop kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat

 

In de katholieke kerk is het sacrament van de Eucharistie belangrijk. Gelovige mensen kunnen het sacrament ontvangen als zij deelnemen aan de mis. Voor velen is dat een moment om bij God te zijn.

Eucharistie
De Eucharistie gaat terug op de belofte van Jezus Christus aan zijn leerlingen en aan allen die bij Hem willen horen. Tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen, nam Jezus brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met de woorden: “Dit is mijn lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om mij te gedenken.” Als wij het brood breken, is Jezus bij ons, dat is ons geloof. Dat is niet altijd gemakkelijk en het vergt tijd en oefening om in dat geloof te groeien. De hulp van anderen kan daarbij belangrijk zijn.

Eerste Communie
In onze parochie besteden we veel aandacht en zorg aan het voorbereiden van de kinderen de Eerste Communie. Van de viering maken we graag een feest voor de hele familie en de geloofsgemeenschap. De kinderen worden via de basisschool uitgenodigd of aangemeld door de ouders. Er is een voorbereidingsperiode, waarin zij regelmatig samen komen.

Wie doen er mee ?
Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Communie. De uitnodiging aan het begin van het schooljaar verloopt via de basisscholen of via de ledenadministratie van de betreffende geloofsgemeenschap. Wanneer u g geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u uw kind zelf aanmelden. Neemt u in dat geval contact op met het Centraal Secretariaat.

Mijn kind is niet gedoopt, wat nu ?
Voor kinderen die nog niet gedoopt zijn, is er een speciale doopviering opgenomen in het voorbereidingstraject.

Kost het iets ?
Er wordt alleen een kleine vergoeding voor de onkosten (o.a. projectmap) gevraagd. Als dit bezwaarlijk is, kunt u contact opnemen met één van de leden van het pastoraal team.

Aanmelden
Ouders kunnen hun kind aanmelden voor 2024 via het aanmeldformulier 1 H. Communie en dit mailen naar het Centraal Secretariaat in Zevenaar: secretariaat@rkliemers.nl

 

Viering Sacrament van het Heilig Vormsel 

Deze informatie is bedoeld voor jonge mensen die meer willen weten over het Vormsel. Het Vormsel is één van de zeven sacramenten in de katholieke kerk. Het sacrament heeft alles te maken met de heilige Geest van God.

Hoe het is begonnen
In de bijbel zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Als de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn tot het uiteinde van de aarde.” De leerlingen hebben die heilige Geest inderdaad ontvangen. Ze gingen er op uit om het geloof te verkondigen en doopten de mensen in Jezus’naam. Bij de doop legden ze hun handen op het hoofd van de dopeling zodat ook die de heilige Geest kon ontvangen. Uit die handoplegging is het sacrament van het Vormsel ontstaan.

Dit gebeurt er bij het Vormsel
Het sacrament van het Vormsel ontvang je uit handen van de bisschop of diens plaatsvervanger. De bisschop legt zijn handen op jouw hoofd. Hij bevestigt daarmee dat je bij de doop de heilige Geest hebt ontvangen. Daarna neemt hij het chrisma (een Grieks woord voor “zalf”). Met die zalf maakt hij een kruisteken op je voorhoofd en zegt: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.” Daarmee zegt hij dat hij vertrouwen in je heeft en dat jij belangrijk bent voor de katholieke kerk. Tenslotte antwoordt jij met: “Amen”.

Sterk maken
Jij bent nodig om met jouw talenten te helpen bouwen aan een goede wereld. Iets wat echt bij jou hoort in te zetten voor anderen. Zoals God dat heeft bedoeld. De heilige Geest helpt je daarbij. Een oud woord voor ‘sterk maken’ is ‘vroomsel’ en daar komt ons woord Vormsel vandaan. Jij wordt door de heilige Geest sterk gemaakt om je talenten te ontdekken en er goede dingen mee te doen.

De heilige Geest
Met de woorden ‘heilige Geest’ bedoelen we niet iets maar we bedoelen iemand. Het is God zelf die in jou woont. Dat die Geest in jou werkt, heb je zelf niet altijd door. Want wat de Geest doet, is vaak niet groots of meeslepend. Het is meer een zachte kracht die je hart verwarmt en je verstand licht maakt. De Geest heeft te maken met liefde, vrede, blijheid, rechtvaardigheid, zorgzaam zijn.

Aan de slag
Je kunt aan de buitenkant niet zien dat jij het Vormsel hebt ontvangen. Maar als het goed is, merken anderen wel dat de heilige Geest in jou werkt. Zij zien het aan de vriendelijkheid, de blijheid, de zorgzaamheid en de eerlijkheid die jij uitstraalt. Als je het Vormsel hebt ontvangen, bevestigt de hele kerk dat jij onmisbaar bent om op jouw manier een stukje van de hemel op deze aarde te brengen. Spoor je talenten op, ga aan de slag met waar je goed in bent en sta open voor de zachte kracht van de heilige Geest. Zo kun je pas echt jezelf zijn. Dat is goed voor jou, maar het is ook goed voor iedereen om je heen.

Nog even praktisch
Wil jij gevormd worden? Praat er dan over met je ouders of verzorgers. Aanmelden kan bij het Centraal Secretariaat. Ook als je nog niet zeker weet of je het Vormsel wilt ontvangen, is het slim om mee te doen aan de voorbereiding. Je komt dan nog veel meer te weten én het is leuk om met andere jongeren op te trekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van samen eten, praten, creatief zijn en hulp bieden naan anderen. Een echte aanrader!

Bekijk ook dit filmpje eens:  Bewust katholiek, informatie over het vormsel

Aanmeldingen voor 2024 
Omdat van bisdomzijde om een nieuwe vormseldatum is verzocht, kan het pastoraal team de voorbereidingen een maand later starten. Bovendien geven we Vormsel-kandidaten, dus ook volwassenen, en jongeren de mogelijkheid extra tijd om zich aan te melden.

Zit uw kind dit schooljaar in groep 8 van de basisschool of hoger, meldt u hem of haar dan aan. Dat kan uiterlijk tot en met 29 februari. De deadline was 12 januari. Via de link kunt u het aanmeldformulier downloaden en uw zoon of dochter aanmelden: Aanmeldformulier Vormsel.

 

Het huwelijk is een feestelijk gebeuren, waarbij twee mensen elkaar liefde, zorgzaamheid en trouw beloven. In de kerk wordt het huwelijk gevierd als een sacrament, d.w.z. als een teken van Gods liefde die zichtbaar wordt in het verbond tussen bruid en bruidegom.

Trouwen in de kerk
Ons pastoraal team biedt het bruidspaar de concrete ondersteuning die nodig is om tot een persoonlijke en waardevolle huwelijksviering te komen. Misschien weten jullie als bruid en bruidegom nog niet zeker of een huwelijk in de kerk iets voor jullie is. Misschien hebben jullie vragen over wat er bij een kerkelijk huwelijk komt kijken.Een huwelijk in onze parochie is maatwerk.

Aanmelding
Zodra de gewenste huwelijksdatum bekend is, kunnen jullie contact opnemen met het Centraal Secretariaat. Zij bekijken of de kerk op die datum beschikbaar is en zullen een aanvraagformulier toesturen. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier start de voorbereiding.

Kosten
De sacramenten van de kerk zijn gratis. Er worden echter kosten gemaakt bij de voorbereiding. Daarom vraagt de geloofsgemeenschap van de bruidsparen een vergoeding voor de huwelijksviering. De hoogte van deze vergoeding wordt ieder jaar vastgesteld en bij de aanmelding aangegeven.

Vereisten voor een kerkelijk huwelijk
Het huwelijk in de Rooms-Katholieke kerk is nadrukkelijk onderscheiden van het burgerlijk huwelijk. Het kent een eigen regelgeving met bijbehorende formaliteiten. In Nederland is het wettelijk verplicht om eerst burgerlijk te trouwen voordat een kerkelijk huwelijk mogelijk wordt.

Praktische zaken
Voor informatie over voorbereiding, begeleiding en praktische zaken (zoals de bloemversiering, het koor, e.d.) kunnen jullie contact opnemen met het lokale secretariaat van de kerk waar jullie trouwen. Of uiteraard met het Centraal Secretariaat van onze parochie.

 

Gelovig omgaan met kwetsbaarheid en ziekte
Mensen zijn kwetsbaar. Dat voelen we vooral, als we voor kortere of langere tijd geconfronteerd worden met ziekte, handicap of ouderdom. Ons lichaam en onze geest kunnen het laten afweten. Kun je in zo’n geval dan toch ervaren dat God aanwezig is?

Oude oorsprong
In de vroege christengemeenten hebben de volgelingen van Jezus daarover nagedacht. Zij wilden hun zorg en aandacht voor de zieken in hun midden en ook het geloof dat God de zieke nabij is, op een bijzondere wijze tot uiting brengen. In de bijbel staat het zo:
Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.’  (Jacobusbrief 5,13-15)

Sacrament van de ziekenzalving
De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die ziek is of die haar of zijn krachten voelt afnemen. Het is geen afscheidsritueel en ook geen markering tussen leven en dood.
Een priester zalft de zieke met olie en legt de handen op. Met de zalving heeft de Kerk genezing op het oog. Vaak is de ziekte als zodanig niet te overwinnen, maar kan dit ritueel helpen om het lijden te verminderen en kan de zieke de aanwezigheid van de Heer ervaren. Wanneer de omstandigheden het toelaten, kan de zieke ook de Communie ontvangen.

Helende werking
Zo helpen eenvoudige gebaren het lijden te verzachten en bieden ze een mogelijkheid om de diepe zin te ervaren van het leven in al z’n kwetsbaarheid. In de zalving ervaren we Gods helende kracht. In de handoplegging mogen we voelen dat God zijn handen nooit van ons aftrekt. Wie bidt om vergeving, mag horen dat God een mens geen kwaad nadraagt. In het gezamenlijk gebed kunnen we onze angst onder woorden brengen. We kunnen ook ons leven en de toekomst van onze dierbaren aan God aanbevelen.

 

 

Kerkelijke uitvaart
Met een kerkelijke uitvaart maken nabestaanden de keuze voor een viering, waarin vanuit het christelijke geloof en met kerkelijke gebruiken recht wordt gedaan aan het leven van hun dierbare. Na een overlijden zal de uitvaartondernemer met de nabestaanden overleggen over hun wensen. Als de nabestaanden kiezen voor een kerkelijke uitvaart, zal de uitvaartondernemer die wens aan de parochie voorleggen.

Voor de folder met informatie: Informatiefolder kerkelijke uitvaart

Vorm en inhoud
Gebruikelijk is dat vrijwilligers van de geloofsgemeenschap of parochie voorgaan. Deze vrijwilligers zijn door het pastoraal team aangewezen en goed toegerust. Indien er vooraf intensieve begeleiding van een lid van het pastoraal team is geweest, kan de betreffende pastor voorgaan. Op verzoek van de nabestaanden kan de voorganger na de plechtigheid in de kerk ook meegaan naar het crematorium of de begraafplaats. Een koor vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap kan in overleg muzikale ondersteuning bieden bij de plechtigheid in de kerk. In een kerkelijke uitvaartviering is persoonlijke inbreng mogelijk, zoals het uitspreken van een ‘in memoriam’, het lezen van een tekst, het voorbidden van gebeden en het aansteken van kaarsen. De voorganger zal dit ter sprake brengen in het gesprek met de nabestaanden. Een kerkelijke uitvaart kan ook op andere locaties gehouden worden.

Avondwake
Als nabestaanden daar prijs op stellen, is het op sommige locaties mogelijk om op de avond voorafgaand aan de uitvaart een avondwake te houden in de kerk. De avondwake is een eenvoudige gebedsdienst. Er wordt uit de Bijbel gelezen en om kracht gevraagd voor het moment dat het definitieve afscheid daar is. Vrijwilligers van de geloofsgemeenschap gaan voor.

Ter herinnering
Ter nagedachtenis zal de naam van de overledene worden genoemd in de weekendviering en er zal voor hem of haar worden gebeden. Indien gewenst kan met de voorganger van de uitvaart een afspraak gemaakt worden voor een ritueel bij gelegenheid van een urn-bijzetting. Wij nodigen nabestaanden uit die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren voor een jaarlijkse Allerzielenviering op of rond 2 november. Jaarlijks bieden we bovendien rouwverwerking in groepsverband aan. Andere nabestaanden kunnen uiteraard ook bij het pastorale team en/of de parochie terecht voor gesprek en begeleiding.

 

 

 

Geloofsgemeenschap Sint Franciscus

Centraal Secretariaat:
Telefoon: 0316 – 52 34 68
E-mail: secretariaat@rkliemers.nl

Openingstijd lokaal secretariaat
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Babberich is gesloten. De kerk is op 27 juni jl. aan de eredienst onttrokken. De activiteiten zijn overgenomen door het Centraal Secretariaat, Kerkstraat 2 te Zevenaar. Het Centraal Secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 – 12.30 uur. Buiten de openingstijden, uitsluitend voor dringende zaken: 06 – 12 62 32 03

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 44 RABO 0304 802 557

IN MEMORIAM PATER GERARD REMMERS

Ons bereikte het droevige bericht dat Pater Gerard Remmers, geboren 22-11-1949  in de leeftijd van 73 jaar op 20-02-2023 in de Heer is overleden.

Pater Remmers was de laatste Kapucijner binnen onze Sint-Franciscus Parochie in Babberich en wij hebben Gerard leren kennen als een goede herder die voor verbondenheid zorgde binnen onze gemeenschap, joviaal en altijd tussen zijn parochianen. Niks was hem teveel, hij had een enorme energie en verzorgde niet alleen de kerkelijke diensten samen met zijn team in de Sint-Franciscuskerk en Clara-Kapel, doch hij was vooral dienstbaar voor zijn medemens, luisterend, adviserend , echt een mensen mens met de wil om ook te helpen.

Hij leefde mee met al het lief en leed in onze parochie, straalde het katholieke geloof vanuit zijn innerlijk uit en was een inspirator voor ons allemaal. Zijn ‘preken’ hadden altijd iets om over na te denken. Het verenigingsleven, de leefbaarheid in ons dorp hadden bij hem een bijzondere plek. Trots was hij op zijn groot aantal vrijwilligers, de beide koren en de kerkhof onderhoudsploeg. Gerard woonde jarenlang met zijn medebroeders kapucijnen in de pastorie naast de kerk en voelde zich ook een echte Babbericher.

Via Zevenaar verhuisde hij naar Noord-Holland, maar we hadden in die periode nog iedere maand contact met elkaar en hij kreeg van mij de maandelijkse nieuwsbrief gemaild, waar hij erg blij mee was. Hij reageerde altijd hierop, tot in januari 2023 en toen werd het stil rondom Gerard, zijn ernstige ziekte sloopte hem.

Wij – en dat is heel Babberich – zijn pater Gerard Remmers heel veel dank verschuldigd en hebben onuitwisbare waardering voor zijn inzet voor ons allemaal, de vriendelijkheid, de spontaniteit, de warmte zijn voor ons een blijvende herinnering aan pater Gerard.

Willy van Dinther, voorzitter Dorpsraad-Babberich.

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 26 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

Inmiddels is het hele proces afgerond en heeft de slotviering op 27 juni 2021 plaatsgevonden. Het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst’ van de Sint Franciscuskerk is door het bisdom uitgegeven op 17 juni 2021. Voor de volledige tekst klik: Decreet

De kerk is verkocht en de overdracht aan de nieuwe eigenaar heeft plaatsgevonden. Er worden appartementen in gebouwd met een multifunctionele (ontmoetingsruimte) op de begane grond.

 

 

Geloofsgemeenschap Heilige Martinus

Locatie & secretariaat
Juliana van Stolberglaan 3
6981 EK Doesburg
Telefoon:  0313 – 48 44 30
E-mail:  doesburg-angerlo@rkliemers.nl

Openingstijd secretariaat
De medewerkers van het secretariaat helpen u graag op maandag van 9.00 tot 10.00 uur.

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 29 RABO 0315 0192 55

VIERINGEN EN ACTIVITEITEN

De parochiële voorgangers van Doesburg zijn voornemens om elke 1e en 3e zondag een gebedsviering te verzorgen. Op kerkelijke hoogfeesten vervalt de desbetreffende zondag. Een oecumenische viering zal op een andere locatie plaatsvinden. Voor eucharistievieringen verwijzen wij u naar de H. Andreaskerk in Zevenaar.

Muzikale ondersteuning:
1e zondag CD’s of mogelijk Eltener Zweigesang
3e zondag PerCantare

Zondag 17 maart met PerCantare
Zondag 7 april
Zondag 21 april – 10.00 uur Oec. Viering Martinikerk Doesburg
Zondag 5 mei
Zondag 2 juni
Zondag 16 juni met PerCantare

Van harte welkom!

 

Pastoraal Programma
De locatieraad van de geloofsgemeenschap Doesburg-Angerlo heeft in 2016 het pastoraal programma vastgesteld. U vindt het hier: Pastoraal Programma Doesburg-Angerlo

 

Naar aanleiding van de informatieavond op 5 oktober 2022 is er een document te raadplegen met antwoorden op de gestelde vragen: vragen en antwoorden kerksluiting

 

Welkom bij de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Sint Franciscus te Babberich.


Wij presenteren u naast praktische informatie, ook een stukje geschiedenis van ons dorp en onze geloofsgemeenschap.

 

Geloofsgemeenschap Heilige Remigius

Behalve voor vieringen is de Remigiuskerk in Duiven iedere dinsdagochtend open van 9.30 uur tot 11.00 uur. Wie wil, kan naar binnen om een kijkje te nemen of om even te gaan zitten en bidden.  Wie op zoek is naar ‘koffie met een bezinnend woord’, kan om 10.00 uur in het parochiecentrum terecht. Daar is dan een kort moment van bezinning met de Evangelielezing van de dag, wat stilte en een Onzevader. De ingang van de kerk is aan de marktzijde. De ingang van het parochiecentrum aan de kant van de Kastanjelaan.

Locatie & secretariaat
Remigiusplein 2, 6921 BL Duiven
Telefoon: 0316 – 26 12 10
E-mail: duiven@rkliemers.nl

Openingstijden
Woensdag en vrijdag van 9.00 uur – 11.00 uur
Medewerker
Bep Snijders

Wij helpen u graag met
– Opgeven en voldoen van gebedsintenties
– Melding van opname in het ziekenhuis of verpleeghuis
– Wijziging van uw adresgegevens
– Wijziging in de gezinssamenstelling
– Informatie met betrekking tot de lokale geloofsgemeenschap

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 38 RABO 0315 4071 90

Kosters
Gerard Koenen (hoofdkoster), tel: 06 – 29 09 07 61
Arnold Warmerdam
Wielie Ebbers

 

Voorzitter:
Ben Tekampe
Winterjan 2
6922 BK Duiven
email: ben.tekampe@kpnmail.nl

Beheercommissie:
Ben Tekampe
Gerard Koenen
Ton Bouwmeester

 

 

 

VIERINGEN

Zondag 30 juni 2024 om 10.00 uur – Gildeviering. Voorganger: Wim Herbers.

Zondag 25 augustus 2024 om 10.00 uur. Schuttersviering Onderling Genoegen. Voorganger diaken Adri van Zundert. Aansluitend de Processie.

De Mariakapel en gedachteniskapel zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 – 17.00 uur.

Voor actuele informatie kunt u de website www.rkliemers.nl. raadplegen.

 

 

Naast de H. Remigiuskerk te Duiven ligt de begraafplaats.

 Deze authentieke plaats biedt overledenen hun laatste rustplaats. Voor dierbaren is dit een plek om te gedenken.

Contactpersoon: dhr. Wim Tekampe ( wimtekampe@hetnet.nl)

Is de contactpersoon niet direct bereikbaar, neem dan contact op met het lokale secretariaat: duiven@rkliemers.nl

 

De H. Remigiuskerk staat in het centrum van het dorp aan het Remigiusplein. In 838 wordt in een ruilakte voor het eerst de kerk in Duiven genoemd. In 1131 wordt de kerk tot een zelfstandige parochiekerk verheven; daarvóór behoorden de parochianen tot de parochie in Groessen. Omstreeks het midden van de 15de eeuw is de nog Romaanse kerk uitgebreid met een koor en circa 50 jaar later is er een gotisch middenschip tussen toren en koor gebouwd: hierbij is de toren ook een geleding hoger opgetrokken.

In 1910 kreeg de kerk zijn huidige vorm door een verbouwing, die een jaar heeft geduurd, terwijl de toren en het oude schip in 1919 zijn gerestaureerd. In 1973 is het interieur van de kerk aangepast en vernieuwd. In de jaren ’90 is de kerk aan een grondige restauratie toe. Uiteindelijk is de eerste fase daarvan uitgevoerd in 1999 en 2000, waarbij het accent op het geheel water- en winddicht maken van de kerk is gelegen. Ook is een groot deel van de glas-in-loodramen gerestaureerd.

In de jaren 2003 en 2004 is een omvangrijk herinrichtingsplan uitgevoerd. Tevens zijn de resterende glas-in-loodramen, de kruiswegstaties, de beelden en alle aanwezige muur- en plafondschilderingen gerestaureerd. De meest opvallende zaken bij deze herinrichting zijn de uitbreiding van het liturgisch centrum, het aanbrengen van een nieuwe midden-entree, het voorzien in een devotiekapel, verder het vernieuwen van het totale binnenschilderwerk en het vernieuwen van de gehele elektrische installatie. Tegelijkertijd zijn alle voorzieningen getroffen voor de benodigde gebruikersvergunning.

H. Remigiuskerk

Tot 1960 was Duiven een klein agrarisch dorp met een overwegend katholieke bevolking van ongeveer 3000 mensen. De laatste 50 jaar is hierin echter veel veranderd. De ontwikkelingen in heel de samenleving maken het mogelijk dat ieder mens steeds meer zijn/haar eigen weg kan kiezen in werk, in relaties, hobby’s en contacten. Dat maakt het leven persoonlijker, maar soms ook eenzamer. Je kunt het gevoel hebben dat je alleen staat, ook met je geloof. De band met de parochie is voor de meeste mensen ook veranderd. Sommigen zijn sterker betrokken geraakt, anderen meer op een afstand gekomen. Tegelijk maakt Duiven een eigen ontwikkeling door vanwege haar groeikern-functie. Daardoor is ook het aantal katholieken snel gegroeid; het bedraagt op dit moment ca. 10.000 en is daarop zo’n beetje geconsolideerd.

Sinds april 1997 beschikt de parochie over een parochiecentrum. Het is gelegen aan de achterzijde van de kerk (langs de Kastanjelaan). Daar is ruimte voor ontmoeting en bezinning. Het is ook een  werkplek voor vrijwilligers. Tevens is daar het lokale secretariaat gevestigd. De geloofsgemeenschap maakt sinds 1 januari 2018 deel uit van Parochie Sint Willibrordus.

De patroonheilige van de kerk is de H. Remigius (433 – 527). Remigius groeit op in een vooraanstaand Gallo-Romeins gezin. Hij leert lezen en schrijven hetgeen voor die tijd een uitzondering was. Op 22-jarige leeftijd wordt hij, vanwege zijn geleerdheid en zijn heiligremigius.jpge levenswijze, door de bevolking van Reims tot bisschop gekozen. Hij is het die Clovis – de aanvoerder van de barbaarse stam der Franken die de grenzen van het uitgestrekte bisdom onveilig maakt – en zijn drieduizend krijgers met kerstmis in het jaar 496 doopte.

 

Naar aanleiding van de informatieavond op 12 oktober 2022 is er een document te raadplegen met antwoorden op de gestelde vragen: vragen en antwoorden kerksluiting

 

 

Geloofsgemeenschap Heilige Andreas

Locatie & secretariaat
Dorpstraat 7, 6923 AA Groessen
Telefoon: 0316 – 34 59 73
Email: groessen@rkliemers.nl

Openingstijd secretariaat
Dinsdag 10.30 uur – 12.00 uur

Medewerkers
Nelly Degen
Leida Uffing
Doortje Meijer

Wij helpen u graag met
– Opgeven en voldoen van gebedsintenties
– Melding van opname in het ziekenhuis of verpleeghuis
– Wijziging van uw adresgegevens
– Wijziging in de gezinssamenstelling
– Informatie met betrekking tot de lokale geloofsgemeenschap

Giften, betalingen en Kerkbalans
Rekeningnummer NL 80 RABO 0315 4002 26

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 19 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

 

Voorzitter
Ineke Knuiman
e-mail: inekeknuiman@gmail.com

1e Secretaris
Nelly Degen-Lamers
e-mail: groessen@rkliemers.nl

2e secretaris / Financiële zaken
Gretha Meijer
e-mail: mtm.meijer@gmail.com

Raadslid
Trudy Vermeulen-Florijn
e-mail: g.vermeulen19@chello.nl

Raadslid
Bart van Kerkhoff
e-mail: a.kerkhoff3@chello.nl

 

VIERINGEN

Zondagse Eucharistieviering om 10.30 uur in het Eucharistisch Centrum in Zevenaar.
Intenties die in Groessen zijn opgegeven zullen worden gelezen tijdens de viering in Zevenaar

PAROCHIEMAGAZINE OP WEG

Wilt u in de toekomst het parochieblad Op Weg blijven ontvangen in Groessen, dan moet u zich aanmelden. Meldt U zich aan door uw achternaam/voornaam, adres/huisnummer, eventueel e-mailadres te vermelden en dit in te leveren via de brievenbus op Dorpstraat 7 te Groessen of via het e-mailadres: groessen@rkliemers.nl. Het magazine is tevens te lezen via de website van de parochie. Ook zullen er enkele exemplaren in de Mariakapel op het kerkhof gelegd worden.

 

De H. Andreaskerk te Groessen beschikt over een eigen RK begraafplaats. Op deze authentieke begraafplaats wordt aan overledenen hun laatste rustplaats geboden. Voor dierbaren is dit een plek om te gedenken.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Vermeulen,
tel: 0316 – 33 35 87.

GG H Andreas Groessen Bijl III Voorschriften grafzerken en beplanting maart 2012

 

De H. Andreaskerk staat midden in het dorp Groessen aan de Dorpstraat. De kerk wordt, samen met de kerk van Duiven, voor het eerst genoemd in een ruil-akte uit het jaar 838. De kerk is dan de kerspel- (=parochie) kerk voor zowel Groessen als Duiven.

De stichting van de Andreasparochie moet ruim vóór 838 hebben plaatsgevonden. Het is echter onbekend in welk jaar. Het 1250-jarig bestaan zal dus nooit exact gevierd kunnen worden, zo die datum al niet voorbij is.

De kerk van 838 moet gestaan hebben op De Oude Wedem, de plaats waar nu de boerderij “de Nieuwe Weem” staat. Nadat Duiven in 1131 een zelfstandige parochie was geworden, heeft men de Groessense kerk verplaatst naar de plek waar omstreeks 1150/1180 de toren werd gebouwd, met daar tegenaan een klein Romaans kerkje.

Omstreeks 1500 werd, waarschijnlijk na een of enkele verbouwingen, tegen de bestaande toren een kerk in Gotische stijl gebouwd, waarvan het meest westelijke deel is overgebleven. In 1891 werd het priesterkoor nog eens vergroot in neo-gotische stijl en na nog een verbouwing, die in 1923 begon, kreeg de kerk in 1933 haar huidige aanzien.

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT MARTINUS HERWEN EN AERDT

Deze site is de informatiepagina van de geloofsgemeenschap Sint Martinus Herwen en Aerdt

Per 1 januari 2009 is onze parochie St. Martinus deel geworden van de nieuw gevormde St. Willibrordusparochie. Deze parochie is gevormd uit de voormalige parochies van Babberich, Herwen en Aerdt, Lobith, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en Zevenaar.
De zeven geloofsgemeenschappen hebben een vast pastoresteam.
Daarnaast heeft elke geloofsgemeenschap een eigen Pastorale Raad die is samengesteld uit leden van de diverse kerkelijke werkgroepen, aangevuld met een voorzitter en een secretaris

 

Geloofsgemeenschap Sint Martinus

Locatie
Keurbeek 9, 6914 AE Herwen

Centraal Secretariaat
0316 – 52 34 68
secretariaat@rkliemers.nl

Secretariaat
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Sint Martinus is gesloten. De activiteiten zijn overgenomen door het Centraal Secretariaat , Kerkstraat 2 te Zevenaar. Het Centraal Secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 12.30 uur. Buiten de openingstijden, uitsluitend voor dringende pastorale zaken: 06 – 12 62 32 03.

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 64 RABO 0327956097

Geloofsgemeenschap
De geloofsgemeenschap Sint Martinus in Herwen & Aerdt maakt deel uit van de Parochie Sint Willibrordus. Deze parochie is gevormd uit de voormalige parochies in de gebieden rond Zevenaar, Duiven en Doesburg. Er is één pastoraal team. Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen Pastorale Raad of locatieraad, die is samengesteld uit leden van de diverse kerkelijke werkgroepen, aangevuld met een voorzitter en een secretaris.

Pastorale Raad
Freek Jansen, voorzitterAngelique van Hal, secretarisHennie Voss, KerkhofJoanne Timmermans, Redactie MartinusbladMarijke van Huet, Liturgiekoor / CaritasTheo Dukkerhof, MisdienaarsWilly Span, Uitgeleidedienst / Woord & Communievieringen/ Martinusblad
Toon Hendriksen, Lid

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 25 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

De slotviering van de Martinuskerk heeft plaatsgevonden op zondag 26 juni 2022, waardoor de kerk definitief aan de eredienst is onttrokken. Kardinaal Eijk heeft hiertoe een decreet afgevaardigd. De volledige inhoud van het decreet leest u HIER.

 

Uit historische beschrijvingen blijkt dat we minstens al sinds het jaar 897, waarschijnlijk onafgebroken een parochiegemeenschap hebben gevormd.

Een eerste schriftelijke vermelding van een kerkgemeenschap in Herwen stamt uit het jaar 897.Hierin lezen wij dat de curtis Harawa bestond uit een kerk toegewijd aan St.-Jan de Doper, aanvankelijk was dit een houten kerkje, in de elfde eeuw is deze vervangen door een natuurstenen kerk in de Romaanse stijl. Verder was er een herenhof, een molen en er stonden zestig boerderijen. Het dorp Herwen lag tot 1764 op een andere plaats dan het huidige Herwen, namelijk daar waar nu het watersportcentrum “De Bijland” is. Uit de middeleeuwen zijn slechts weinige en meest losse gegevens tot ons gekomen, hoofdzakelijk aantekeningen uit het middeleeuwse Herwens missaal dat bewaard is gebleven (Atheneum bibliotheek Deventer). Uit de vijftiende eeuw zijn ook nog twee eikenhouten Mariabeelden uit de voormalige kerk van Herwen bewaard gebleven. Deze beelden staan in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.


Kerkbuurt van het oude Herwen in 1742. Tekening Jan de Beyer

 

 

Over het dorp Aerdt in de oudheid en de middeleeuwen zijn geen geschreven documenten bewaard gebleven. Uit latere overleveringen kan toch geconcludeerd worden dat ook Aerdt een nederzetting is geweest rondom een versterkt huis. De kerk in Aerdt was in de middeleeuwen toegewijd aan de heilige Helena. De parochiekerk van de heilige Helena heeft daar dienst gedaan tot de Reformatie en de parochie Aerdt omvatte toen Aerdt, een groot deel van Herwen, o.a. de Ossenwaard, en Tolkamer.

Tijdens de Reformatie rond het jaar 1600 werd de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. De kerken kwamen in protestantse handen. De overgrote meerderheid van de bevolking bleef de katholieke kerk trouw. Godsdienstige bijeenkomsten werden in het geheim gehouden in het huis “De Boswaay” te Herwen, in de boerderij van Lemm te Aerdt en ook op Huis Aerdt. Daar de meeste mensen uit Aerdt en Herwen de kerkgelegenheid op het Huis Aerdt geschikter vonden gingen zij “ter kerke” bij de heer van Huis Aerdt en zo zijn de twee plaatsen samengevoegd tot één statie. Ook Tolkamer maakte daar toen deel van uit. Priesters waren noodgedwongen in Huis Aerdt gehuisvest, maar omdat deze huisvesting niet als ideaal werd ervaren, is in 1744 een pastorie gebouwd op “het hoogste en bequaamste (stuk bouwgrond) van den Ceurbeek” te Herwen. In het jaar 1819 werd er naast deze pastorie een nieuwe “Waterstaatskerk” gebouwd.

In 1856 werd op de plaats van de pastorie van 1744 een nieuwe pastorie gebouwd. (In 1988 is deze pastorie vervangen door het huidige parochiecentrum). In 1893 besloot pastoor Gommich dat het tijd werd de oude kerk van 1819 te vervangen. Het muurwerk was vochtig en begon slecht te worden. Bovendien werd het gebouw te klein.


De oude kerk te Aerdt in 1741.
Tekening Jan de Beyer

 

 

 

Door middel van de Martinuscollecte , waarvoor iedere week drieëntwintig collectrices op stap gingen, kwam met dubbeltjes en kwartjes het benodigde geld binnen. Er waren gelukkig ook schenkingen van 1000,- 5000,- en 10.000,- gulden. Zo kon in 1904 de aanbesteding van de kerk plaatsvinden. Architect Tepe uit Utrecht ontwierp de huidige neogotische kerk. Op 2 mei 1905 werd de kerk door Monseigneur van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht, plechtig geconsacreerd.

Door de jaren heen is de oorspronkelijke architectuur en de (religieuze) vormgeving van het interieur zeer goed bewaard gebleven. Rond de eeuwwisseling naar het jaar 2000 is het kerkgebouw met haar interieur daarom, in opdracht van de Rijksdienst voor monumentenzorg, de signatuur ‘Rijksmonument’ gegeven.

Voormalige kerk te Herwen.
Gebouwd op initiatief van baron Godefridus van Hugenpoth in 1819.
Gesloopt in 1904.

 

De Herwense kerkhof hoveniers
Meer weten over de groep vrijwilligers die het kerkhof verzorgen? Klik hier om het artikel over deze enthousiaste club te lezen.

Inwijding monument ongedoopte overleden of doodgeboren kinderen

De geloofsgemeenschap Herwen & Aerdt verzamelde zich op 16 april 2015 op het kerkhof van de gemeenschap. Zij kwamen voor de inwijding van de urnentuin en de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan ongedoopte overleden of doodgeboren kinderen. Het monument bestaat uit een gebroken steen als symbool van de gebrokenheid en kwetsbaarheid van het prille leven. Verder zijn er drie witte vlinders op afgebeeld. Het monument draagt de woorden In liefde herdacht. Een van de betrokken ouders las een gedichtje voor en er werd samen met het koor gezongen. Na de bloemlegging heeft pastoor Thanh de urnentuin en het monument met een plechtig ritueel gewijd. Een bijzondere en kostbare gebeurtenis voor
betrokkenen en de parochie.

Onderhoud van het kerkhof
Een groep vrijwilligers is belast met het algemeen onderhoud van het kerkhof. Onder leiding van de kerkhofbeheerder wordt het hele jaar door veel werk verricht. En het resultaat mag gezien worden. Deze groep vrijwilligers is nooit te groot, dus als iemand dit werk wil doen en tijd hiervoor heeft…. Meldt u aan bij het parochiesecretariaat of bij de contactpersonen (zie hieronder). Het is ‘dankbaar werk’. Iedereen waardeert het.

Bij de interim kerkhofbeheerder, Willy Span 06-30869953, kunt u terecht voor alle vragen over het onderhoud van het kerkhof en dergelijke. Vragen over het financiële beheer kunt u stellen aan de administrateur van het kerkhof Freek Jansen (06 – 53375105).

Rekeningnummer van het Kerkhoffonds:
 NL 31 RABO 0156046210 

Uitbreiding van ons kerkhof

Urnenkelders
Als eerste is er de mogelijkheid om urnen te begraven. Hiervoor zijn een aantal urnenkelders geplaatst. Deze kelders hebben een afmeting van 40 x 40 x 40 cm. Met deze afmetingen is het mogelijk om maximaal 2 urnen te plaatsen (familiegraf). Als afdekplaat kan een natuursteen worden geplaatst met een maximale afmeting van 60 x 60 x 40 cm L x B x H.
Voor deze kelders is een bloembak geplaatst, dit is de enige ruimte die voorzien is voor bloemen of planten. Evenals een normaal graf, of een plaatsing in de urnenmuur geldt een grafrecht van 20 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van telkens 10 jaar.
Ook de tarieven zijn hetzelfde als voor een normaal graf of plaatsing in de urnenmuur.

Strooiveld
Er is een strooiveld ingericht om de as die is overgebleven van een crematie uit te strooien. Deze plaats is zo sober mogelijk gehouden, hier is dan ook geen mogelijkheid voor het plaatsen van een gedenkteken. Aan deze service zijn verder geen kosten verbonden.

 

 

Sint Martinus Lathum-Giesbeek

Locatie 
Kerkstraat 39, 6987 AA Giesbeek
Contact & secretariaat Zevenaar
0316 – 52 34 68 • secretariaat@rkliemers.nl
IBAN NL 14 RABO 0321 6033 03

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL14 RABO 0321 6033 03

 

De Sint Martinuskerk in Giesbeek is vanaf 18 mei 1909 het kerkgebouw voor de 1350 parochianen van de Roomskatholieke gemeenschap in Giesbeek. De bouwpastoor was pastoor Slinger wiens naam voortleeft in Giesbeek door de Pastoor Slingerstraat. De naam van de parochie was oorspronkelijk Sint Martinusparochie Lathum Giesbeek. Per 1-1-2009 is de Giesbeekse gemeenschap gefuseerd met Parochie Levend Water. Vanaf 1 mei 2015 maakt de gemeenschap deel uit van de Sint Willibrordusparochie (Zevenaar en omstreken).

In 2007 is de kerk grondig verbouwd en de heropening was op 13-1-2008. Op 26 september 2009 kreeg de kerk de status van Gemeentelijk Monument. De toren werd gebouwd in 2009 en 2010 en werd feestelijk geopend door Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje op 31 oktober 2010. De vrienden van de Giese Toren vormen een hechte groep die in een aantal jaren de benodigde financiën bij elkaar hebben gebracht om de toren te realiseren.

De pastorie naast de kerk is in 2006 verkocht, waardoor een grondige aanpassing van de kerk bekostigd kon worden. Als u nu via de ingang onder de toren de kerk inkomt, treft u een aantal ruimtes aan die tijdens de verbouwing gerealiseerd zijn. De kerk beschikt over een Maria-altaar in de hal, de ontmoetingsruimte, het secretariaat, de keuken, de priesterkamer, de kerkruimte, de sacristie en de bijsacristie. Op de eerste verdieping vindt u de Martinuszaal en de Torenkamer. Als u de toren beklimt, komt u vier verdiepingen hoger aan op een plek met een prachtig uitzicht over de omgeving. Dit laatste echter alleen bij mooi weer, anders kan het mistig zijn en vindt u het misschien wat te winderig.

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 3 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

Inmiddels is het hele proces afgerond en heeft de slotviering op 18 maart 2023 plaatsgevonden. Het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst’ van de Sint Martinuskerk is door het bisdom uitgegeven op 15 maart 2023. Voor de volledige tekst klik: Decreet

 

 

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen

Locatie & secretariaat
Dorpsdijk 51, 6915 AC Lobith
Telefoon:   0316-541290
E-mail: lobith-tolkamer@rkliemers.nl

Openingstijd secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Wij helpen u graag met

– Opgeven van mis-/gebedsintenties;
– Opgeven van dopelingen;
– Opgeven van huwelijken en huwelijksjubilea;
– Melden van overlijden;
– Aanvragen van doopbewijzen;
– Andere kerkelijke informatie;
– Adreswijzigingen.

Giften en betalingen
NL 03 RABO 0327 962099

Inzenden copy voor M5
M5-rkkerklobith@ziggo.nl

 

Naar aanleiding van de informatieavond op 13 oktober 2022 is er een document te raadplegen met antwoorden op de gestelde vragen: vragen en antwoorden kerksluiting

 


VERFRAAIÏNG BEGRAAFPLAATS NAAST RK KERK

De begraafplaats naast de RK kerk in Lobith verkeert in een slechte staat van onderhoud. Vele jaren is door vrijwilligers met veel inzet geprobeerd de begraafplaats goed te onderhouden, zodat het een waardige plaats is voor onze naasten, die daar hun laatste rustplaats hebben gekregen. Aan al die vrijwilligers zijn wij veel dank verschuldigd.

Het bestuur wil de begraafplaats grondig opknappen en verfraaien. Gedacht wordt aan een parkachtige begraafplaats met veel groen, zitbankjes enz. Maar wij willen dit doen in samenspraak met nabestaanden, buurtbewoners en allen die zich betrokken voelen. Ook de gemeente gaat hieraan aandacht schenken en heeft daarom de begraafplaats opgenomen in de plannen van de renovatie van het marktplein en omgeving.

Het bestuur wil na de uitvoering van de werkzaamheden ook weer de mogelijkheid geven om daar begraven te worden. Verwaarloosde graven en graven waarvan de grafrechten verlopen zijn, zullen geruimd gaan worden. Natuurlijk wordt eerst zorgvuldig nagegaan of er nog nabestaanden zijn, die misschien alsnog de grafrechten wensen te verlengen. Grafzerken van de te ruimen graven zullen desgewenst aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld.

Het bestuur van geloofsgemeenschap Maria Onbevlekte Ontvangenis

 

 

Geloofsgemeenschap Sint Antonius Abt

Locatie
Loostraat 34, 6924 AG Loo

Centraal Secretariaat:
Telefoon: 0316 – 52 34 68
E-mail: secretariaat@rkliemers.nl

Openingstijd lokaal secretariaat

Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Loo is gesloten. De kerk is op 29 augustus 2021 aan de eredienst onttrokken. De activiteiten zijn overgenomen door het Centraal Secretariaat, Kerkstraat 2 te Zevenaar. Het Centraal Secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 – 12.30 uur. Buiten de openingstijden, uitsluitend voor dringende pastorale zaken: 06 – 12 62 32 03

 

Er is een naslagwerkje gemaakt over geloofsgemeenschap Loo, aangeboden aan de gemeenschap door het bestuur van Parochie Sint Willibrordus.

Klik op de foto en u kunt het boekje doorbladeren.

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 5 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

Inmiddels is het hele proces afgerond en heeft de slotviering op 29 augustus 2021 plaatsgevonden. Het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst’ van de H. Antonius Abtkerk is door het bisdom uitgegeven op 17 september 2021. De kerk is verkocht en de overdracht aan de nieuwe eigenaar heeft plaatsgevonden.

 

De H. Antonius Abt kerk te Loo beschikt over een eigen
RK begraafplaats. Op deze authentieke begraafplaats wordt
aan overledenen hun laatste rustplaats geboden. Voor dierbaren is dit een mooie plek om te gedenken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, dhr. H. Heijting, tel: 0316-26 36 82

Voor reglementen en tarieven: secretariaat@rkliemers.nl

 

 

Geloofsgemeenschap Sint Martinus

Wat ons zo bijzonder maakt?
– Twee dorpsgemeenschappen Ooy en Oud-Zevenaar vormen al eeuwen één geloofsgemeenschap
– Grote betrokkenheid van de inwoners bij het dorpsleven en de geloofsgemeenschap
– Monumentaal kerkgebouw op een unieke plek met een interessante historie
– Bedevaartsoord naar piëta “Nood Gods”

Locatie & secretariaat:
Kerkweg 11, 6905 AW Oud-Zevenaar
Telefoon 0316-523264
E-mail: oud-zevenaar@rkliemers.nl

Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Sint Martinus Oud-Zevenaar is gevestigd in de voormalige pastorie.

Openingstijden secretariaat:
Maandag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. Buiten de openingsuren wordt door het antwoordapparaat aangegeven hoe de bereikbaarheid is geregeld.
 

Wij helpen u graag met
– Opgave gebedsintenties
– Melden van een sterfgeval
– Aanmelden kerklidmaatschap
– Aanvragen van doopbewijzen
– Adreswijzigingen
– Genealogische gegevens (verwantschap van families)
– Informatie over onze geloofsgemeenschap

Geloofsgemeenschapcentrum:
Hierin zijn gevestigd:
– Secretariaat van de geloofsgemeenschap
– Aula met ontvangstruimte
– Vergaderruimtes
– Kerkelijk archief
– Opslag processiebenodigdheden

Van de vergaderruimtes maken gebruik:
– Werkgroepen en Martinus Raad
– Gemengd koor voor hun nazit
– Bestuur en werkgroepen in de parochie
– Vincentiusvereniging
– Organisaties uit het dorp
Gebruik van de vergaderruimtes is mogelijk in overleg met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

Melden van een overledene door uitvaartorganisaties:
Afspraken betreffende het gebruik van de aula, Kerkweg 11 in Oud-Zevenaar
Afspraken betreffende de verzorging van avondwake en uitvaartdienst in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar:

Sophia Wanders, telefoon 523834, mailadres sophia.wanders@hetnet.nl

Afspraken inzake de begraafplaats aan de Dijkweg in Oud-Zevenaar:
1. De heer Bloemberg, begraafplaatsbeheerder, 0316 – 33 31 03:
2. De heer Aaldering, plaatsvervangend begraafplaatsbeheerder, 0316 – 34 37 67

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 31 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

Inmiddels is het hele proces afgerond en heeft de slotviering plaatsgevonden. Het ‘decreet tot onttrekking aan de goddelijke eredienst’ van de Sint Martinuskerk is door het bisdom uitgegeven op 10 juni 2023. Voor de volledige tekst klik: Decreet

 

Het secretariaat in Oud-Zevenaar is geopend op maandag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

VIERINGEN

Zondag 19 mei 10.00 uur: 1e Pinksterdag gebedsviering met voorgangers Anna en Pieter in het parochiecentrum. Gebedsintenties: Overleden ouders Stokman-Elshof en zoon Gerard, Bennie Gesthuizen en zoon Roel

Mededeling:

Overleden op maandag 26 februari in de leeftijd van 91 jaar de heer Bennie Gesthuizen, Oud-Zevenaar. Zijn afscheid was op vrijdag 1 maart bij Rosorum en zijn crematie heeft op zaterdag 2 maart in besloten kring plaatsgevonden te Etten.

Overleden op zaterdag 21 oktober in de leeftijd van 96 jaar de heer Theo Driessen, Zevenaar. Zijn begrafenis was op woensdag 25 oktober op begraafplaats Rosorum in Zevenaar.

Overleden op zaterdag 14 oktober in de leeftijd van 97 jaar mevrouw Gerarda van Dalen-Willemsen, wonende in Zevenaar. Haar uitvaart was op donderdag 19 oktober in deze kerk en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg in Oud-Zevenaar.

Overleden op zaterdag 4 oktober in de leeftijd van 97 jaar mevrouw Gerarda van Dalen­-Willemsen, wonende in Zevenaar. Haar uitvaart was op donderdag 19 oktober in deze kerk en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg in Oud-­Zevenaar.

Overleden op maandag 25 september in de leeftijd van 92 jaar de heer Hein Wenting, Oud-Zevenaar. Zijn uitvaart was op zaterdag 30 september in deze kerk en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg in Oud-Zevenaar.

Overleden op vrijdag 16 juni in de leeftijd van 58 jaar de heer Ronald Groen te Aerdt. Zijn uitvaart was op donderdag 22 juni in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg te Oud-Zevenaar.

KRONIEK

Gedoopt op zondag 27 november in de Andreaskerk te Zevenaar:  Juul Nore Dani Bouwman, St. Annastraat 10, Oud-Zevenaar.

Overleden op dinsdag 29 november in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Tonnie Schepers-Cornelesen, Slenterweg 5, Zevenaar. Haar afscheidsviering was op woensdag 7 december bij Zalencentrum Staring, Grietakkers 3, Zevenaar en aansluitend haar crematie te Doetinchem.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 80 jaar de heer A. van Steen, Zandakker 23, Babberich. Zijn uitvaart was op dinsdag 13 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats, Kloosterpad 9 te Babberich.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 92 jaar mevrouw Annie van Haeren-Kaal, Oud-Zevenaarseweg 67, Oud-Zevenaar. Haar uitvaart was op woensdag 14 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg, Oud-Zevenaar.


Ziekenbezoekgroep

Leden van onze ziekenbezoekgroep gaan regelmatig op bezoek bij zieken . Ook zorgen zij voor een attentie met Pasen en Kerstmis. De groep zoekt dringend uitbreiding. Mocht u zich geroepen voelen om u aan te sluiten bij deze groep, dan kunt u contact opnemen met Marian van Heugten, mail marjanvanheugten49@gmail.com of telefonisch  0316-264235. Of bij Tilly Soeters, mjmsoeters@kpnmail.nl  of telefonisch 0316-248624.

Koor:

Caeciliakoor Babberich

Gebedsintenties: uit dankbaarheid 60-jarig Huwelijk Joke en Bennie Willemsen, Ria Engelen, overleden familie Willemsen en familie Stienstra, Stef en Mies Lemm en familie, Roel Gesthuizen

Mededeling:

Overleden op vrijdag 16 juni in de leeftijd van 58 jaar de heer Ronald Groen te Aerdt. Zijn uitvaart was op donderdag 22 juni in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg te Oud-Zevenaar.

KRONIEK

Gedoopt op zondag 27 november in de Andreaskerk te Zevenaar:  Juul Nore Dani Bouwman, St. Annastraat 10, Oud-Zevenaar.

Overleden op dinsdag 29 november in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Tonnie Schepers-Cornelesen, Slenterweg 5, Zevenaar. Haar afscheidsviering was op woensdag 7 december bij Zalencentrum Staring, Grietakkers 3, Zevenaar en aansluitend haar crematie te Doetinchem.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 80 jaar de heer A. van Steen, Zandakker 23, Babberich. Zijn uitvaart was op dinsdag 13 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats, Kloosterpad 9 te Babberich.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 92 jaar mevrouw Annie van Haeren-Kaal, Oud-Zevenaarseweg 67, Oud-Zevenaar. Haar uitvaart was op woensdag 14 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg, Oud-Zevenaar.


Ziekenbezoekgroep

Leden van onze ziekenbezoekgroep gaan regelmatig op bezoek bij zieken . Ook zorgen zij voor een attentie met Pasen en Kerstmis. De groep zoekt dringend uitbreiding. Mocht u zich geroepen voelen om u aan te sluiten bij deze groep, dan kunt u contact opnemen met Marian van Heugten, mail marjanvanheugten49@gmail.com of telefonisch  0316-264235. Of bij Tilly Soeters, mjmsoeters@kpnmail.nl  of telefonisch 0316-248624.

Gebedsintenties:

Johan Engelen

Voor de levende en overleden leden van de vincentius

Koor:

Caeciliakoor

Mededelingen

Overleden op zaterdag 14 oktober in de leeftijd van 97 jaar mevrouw Gerarda van Dalen-Willemsen, wonende verpleeghuis Liemerije, Hunneveldweg 12 in Zevenaar. Haar uitvaart was op donderdag 19 oktober in deze kerk en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg in Oud-Zevenaar.

Overleden op zaterdag 4 oktober in de leeftijd van 97 jaar mevrouw Gerarda van Dalen­-Willemsen, wonende verpleeghuis Liemerije, Hunneveldweg 12 in Zevenaar. Haar uitvaart was op donderdag 19 oktober in deze kerk en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg in Oud-­Zevenaar.

Overleden op maandag 25 september in de leeftijd van 92 jaar de heer Hein Wenting, Oud-Zevenaarsedijk 9, Oud-Zevenaar. Zijn uitvaart was op zaterdag 30 september in deze kerk en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg in Oud-Zevenaar.

Overleden op vrijdag 16 juni in de leeftijd van 58 jaar de heer Ronald Groen te Aerdt. Zijn uitvaart was op donderdag 22 juni in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg te Oud-Zevenaar.

KRONIEK

Gedoopt op zondag 27 november in de Andreaskerk te Zevenaar:  Juul Nore Dani Bouwman, St. Annastraat 10, Oud-Zevenaar.

Overleden op dinsdag 29 november in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Tonnie Schepers-Cornelesen, Slenterweg 5, Zevenaar. Haar afscheidsviering was op woensdag 7 december bij Zalencentrum Staring, Grietakkers 3, Zevenaar en aansluitend haar crematie te Doetinchem.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 80 jaar de heer A. van Steen, Zandakker 23, Babberich. Zijn uitvaart was op dinsdag 13 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats, Kloosterpad 9 te Babberich.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 92 jaar mevrouw Annie van Haeren-Kaal, Oud-Zevenaarseweg 67, Oud-Zevenaar. Haar uitvaart was op woensdag 14 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg, Oud-Zevenaar.


Ziekenbezoekgroep

Leden van onze ziekenbezoekgroep gaan regelmatig op bezoek bij zieken . Ook zorgen zij voor een attentie met Pasen en Kerstmis. De groep zoekt dringend uitbreiding. Mocht u zich geroepen voelen om u aan te sluiten bij deze groep, dan kunt u contact opnemen met Marian van Heugten, mail marjanvanheugten49@gmail.com of telefonisch  0316-264235. Of bij Tilly Soeters, mjmsoeters@kpnmail.nl  of telefonisch 0316-248624.

Koor:

Caeciliakoor Babberich

Gebedsintenties: uit dankbaarheid 60-jarig Huwelijk Joke en Bennie Willemsen, Ria Engelen, overleden familie Willemsen en familie Stienstra, Stef en Mies Lemm en familie, Roel Gesthuizen

Mededeling:

Overleden op vrijdag 16 juni in de leeftijd van 58 jaar de heer Ronald Groen te Aerdt. Zijn uitvaart was op donderdag 22 juni in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg te Oud-Zevenaar.

KRONIEK

Gedoopt op zondag 27 november in de Andreaskerk te Zevenaar:  Juul Nore Dani Bouwman, St. Annastraat 10, Oud-Zevenaar.

Overleden op dinsdag 29 november in de leeftijd van 82 jaar mevrouw Tonnie Schepers-Cornelesen, Slenterweg 5, Zevenaar. Haar afscheidsviering was op woensdag 7 december bij Zalencentrum Staring, Grietakkers 3, Zevenaar en aansluitend haar crematie te Doetinchem.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 80 jaar de heer A. van Steen, Zandakker 23, Babberich. Zijn uitvaart was op dinsdag 13 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend zijn begrafenis op de begraafplaats, Kloosterpad 9 te Babberich.

Overleden op woensdag 7 december in de leeftijd van 92 jaar mevrouw Annie van Haeren-Kaal, Oud-Zevenaarseweg 67, Oud-Zevenaar. Haar uitvaart was op woensdag 14 december in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar en aansluitend haar begrafenis op de begraafplaats aan de Dijkweg, Oud-Zevenaar.


Ziekenbezoekgroep

Leden van onze ziekenbezoekgroep gaan regelmatig op bezoek bij zieken . Ook zorgen zij voor een attentie met Pasen en Kerstmis. De groep zoekt dringend uitbreiding. Mocht u zich geroepen voelen om u aan te sluiten bij deze groep, dan kunt u contact opnemen met Marian van Heugten, mail marjanvanheugten49@gmail.com of telefonisch  0316-264235. Of bij Tilly Soeters, mjmsoeters@kpnmail.nl  of telefonisch 0316-248624.

 

Wij herdenken hen die ons ontvallen zijn

2022

18-10 Ria Willemsen-van Aalst, 85 jaar
16-09 Bets Stokman-Driessen, 85 jaar
14-09 Ruud Aleven, 63 jaar
29-08 Lenie Joosten-Kleinekort, 85 jaar
06-06 Dinie Nibbeling-Kleinekort, 89 jaar
17-04: Jan Wieleman, 62 jaar
12-03: Annie Palm-Koster, 87 jaar
03-03: Yvonne Teunissen-Dijkhof, 70 jaar
23-01: Corry Berendsen, 93 jaar
02-01: Theo Schepers, 82 jaar

 

 

Geloofsgemeenschap Heilige Martinus

Locatie

Dorpsplein 1, 6911 AJ Pannerden
Centraal Secretariaat
0316 – 52 34 68
secretariaat@rkliemers.nl

Openingstijd lokaal secretariaat
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Heilige Martinus is gesloten.

De activiteiten zijn overgenomen door het Centraal Secretariaat , Kerkstraat 2 te Zevenaar. Het Centraal Secretariaat is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 12.30 uur. Buiten de openingstijden, uitsluitend voor dringende pastorale zaken: 06 – 12 62 32 03.

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 64 RABO 0141 8013 60

Het dorp Pannerden, gelegen op het Gelders Eiland, heeft een actieve gemeenschap. Zowel inzet voor het verenigingsleven als voor de geloofsgemeenschap staan hoog in het vaandel.

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 12 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

 

 

Geloofsgemeenschap Heilige Gerardus Majella

Locatie
Kerkstraat 32, 6917 AK  Spijk
Telefoon: 0316 – 52 34 68
E-mail: secretariaat@rkliemers.nl

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 95 RABO 0327 9131 50

Melding overlijden
06 – 13 49 77 89 of 0316 – 54 22 37

Pastorale Raad
Geert Hubbers, Jos Stuyt, Wil Neerinckx, Dorien Jansen,
Truus Janssen en Tiny Keurentjes

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 25 maart 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

 

Pas in 1824 werd Spijk, als gevolg van een concordaat dat door Pruisen met de H.Stoel te Rome was gesloten, bij de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Lobith gevoegd. Sindsdien hadden de grote boeren op Spijk, die reeds jaren in de gemeenteraad vertegenwoordigd waren, ook hun plaats in de Lobithse Kerk- en Armbesturen.

Op 12 juni 1913 kreeg de toekomstige pastoor Van Groeningen de volmacht om volgens de voorschriften van het Rituale Romanum de eerste steen te wijden en te leggen voor de kerk te Spijk. Op 1 juli 1913, veertien dagen na het overlijden van de grote weldoener pastoor Gerard Peters te Enschede, werd ‘s middags om half vijf de eerste steen gelegd.

Architect Herman Kroes uit Amersfoort kreeg opdracht een eenvoudige en passende kerk en pastorie voor Spijk te ontwerpen. Toen de fundering er lag en behalve de benodigde 450.000 steenen ook ƒ 30.000.- bij elkaar was gebracht, kreeg men van de aartsbisschop verlof om tot aanbesteding over te gaan. Deze vond plaats op 9 april 1913 in het café ‘Rijnzicht’ van de weduwe Cornielje aan de dijk. Op 14 januari 1914 vond de plechtige inwijding plaats


Bron en voor meer informatie
De Parochiegemeenschap van Gerardus Majella te Spijk door Dr. G.B. Janssen.

 

Refrein
Al mot ik krupen of blote voeten goan,
Ik wil nog een keer de Majella hören sloan.
Al mot ik krupen of blote voeten goan,
Ik wil nog een keer de Majella heuren sloan. 2x

Als je in de vremde zit en je leest in de krant
van dat mooie durpje Spiek in ’t verre Nederland,
dan kruup d’r iets bi’j omhoog
dan doet het overal pien,
dan dink je dikwijls bi’j zelf
wat zol ik doar graag zien.

Refrein

Woar is toch den Blauwen Hoek en woar is de Planken Keet?
Woar is dat olde schoolgebouw en die olde smederij?
Alles is afgebroken, niks is meer blieven stoan,
maar een ding wit ik zeker,
mien hart blief veur ow sloan.

Refrein

Als je ‘s-nachts noar huus toe komt,
dan zie je die torens stoan.
dan dink je oan die ouwe tied,
hoe ’t vroeger is gegoan.
Woar je als kiend geboren bunt
en je bunt grootgebracht,
dat kun je nooit vergeten
daoraan dink je dag en nacht.

Refrein

 

 

Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus

 
Locatie & secretariaat

Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort
Tel.nr.: 06 –  41 26 05 49
E-mail: westervoort@rkliemers.nl

Het inloopspreekuur van het secretariaat is vervallen. U kunt op de volgende wijze contact opnemen:

Per email
westervoort@rkliemers.nl Deze mailbox wordt regelmatig (maar niet dagelijks) gecontroleerd.

Per telefoon
·  Voor algemene parochiezaken, het pastoresteam of bijvoorbeeld misintenties kunt u  van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur  terecht bij het Centraal Secretariaat van de parochie:
0316 -52 34 68

·  Voor noodgevallen van pastorale aard: 06 – 12 62 32 03

·  Voor specifieke Westervoortse aangelegenheden die niet per e-mail kunnen worden afgehandeld: alle doordeweekse dagen van 9.00 tot 21.00 uur neemt u contact op via 06 – 41 26 05 49

Giften en betalingen
Rekeningnummer NL 20 RABO 0369 7016 15

 

Dat Sint Werenfried de naamgever is van twee kerken en de Rooms-Katholieke parochie in Westervoort, is algemeen bekend. Nadat de Utrechtse bisschop Balderik hem in de eerste helft van de 10e eeuw onder de heiligen van zijn bisdom had opgenomen, is zijn naam verbonden aan de kerken in Elst en Westervoort.

Van een parochie is pas te spreken vanaf de 12e eeuw, toen de dorpelingen het houten kerkje gingen beleven als centrum van hun gemeenschappelijke belangen en hun maatschappelijke organisatie. Een arme en kleine parochie, dat wel. Het houten gebouwtje is in de 12e eeuw vervangen door een eenvoudige kerk van tufsteen waarvan nu nog delen te zien zijn. Een eeuw later kwam er een bakstenen toren tegenaan. Pas in de 15e eeuw kreeg de kerk haar huidige aanzicht. Eerst een gotisch priesterkoor, de toren werd met anderhalve meter verhoogd, de torenspits ranker en tenslotte werd de kerk uitgebreid met twee zijschepen en het middenschip verhoogd.

Sint Werenfridus

Na de reformatie kan in 1842 – na een gift van 5000 gulden van de koning – een eigen katholieke kerk worden gebouwd. Eerst nog als bijkerk van de parochie van ’t Loo en pas op 27 maart 1851 stelt de vice-superior van de Hollandsche Zending en internuntius van de H. Stoel, Mgr. Belgrado, ëene nieuwe Statie of Parochie”in. “De parochie Westervoort bevat Westervoort, IJsseloord en de boerderij de Kleine Plei”, aldus de stichtingsbrief. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland (maart 1853) wordt de Statie op 15 augustus 1854 door aartsbisschop Zwijsen formeel erkend als Parochie van de H. Werenfridus. In 1913 wordt het 70 jaar oude en veel te klein geworden Waterstaatskerkje vervangen door de nieuwe kerk. In de Paasnacht 1925 verschaft een dief zich toegang tot de kerk en rooft heilige vaten. Hij wordt snel opgepakt, maar de kerk is ontwijd door deze schanddaad en moet in ere hersteld worden. Twintig jaar later valt de kerk ten prooi aan de terugtrekkende Duitsers, die op 16 maart 1945 de toren opblazen. Pas vanaf 1950 kunnen de parochianen er weer vieringen bijwonen.

Onder invloed van het aggiornamento van Paus Johannes XXIII en het Vaticaans Concilie, en niet in minst de mondigheid van de katholieken in het sterk groeiende Westervoort, verandert ook de organisatie van de parochie en de geloofsbeleving van de parochianen.
De oecumenische gedachte leidt ertoe dat de twee plaatselijke kerken niet meer met de rug naar elkaar staan, maar elkaar waar mogelijk ondersteunen en gezamenlijk optrekken, bijvoorbeeld in gezamenlijke vieringen. Eind van de jaren tachtig ontstaat vanuit het besef van solidariteit met de armoede in de wereld de Intercambio, de uitwisseling met en ondersteuning van de mensen in het Mexicaanse dorp Zanatapec.

 

 

Ten behoeve van de hoorzitting op 25 februari 2020, zijn onderstaande stukken te raadplegen:

Op verzoek zijn onderstaande documenten aan te vragen via: toekomst@rkliemers.nl:

 

Leden locatieraad Westervoort

Van links naar rechts:

Leny Jansen
e-mail: lenyjansen@tele2.nl

Ed Janssen
e-mail: jan02572@planet.nl

Els Brom
e-mail: els.brom@hetnet.nl

Maurice Denie
e-mail: maurice@denie.org

Henk Tiedink
e-mail: h.tiedink2@chello.nl

 

Nieuwsbrief ‘De Peddel’ is een initiatief van de locatieraad Westervoort.
Zo blijft u op de hoogte van de lokale geloofsgemeenschap Sint Werenfridus. Het streven is om geïnteresseerden maandelijks een nieuwsbrief per email te sturen. U kunt zich aanmelden via peddelredactie@hotmail.com. De locatieraad Westervoort hoopt dit initiatief bijdraagt aan een levende geloofsgemeenschap Sint Werenfridus.
Laatste editie: De Peddel 80 – juni 2024

 

Naast onze kerk ligt de RK begraafplaats St. Werenfridus. Op deze authentieke begraafplaats wordt aan overledenen hun laatste rustplaats geboden. Voor dierbaren is dit een mooie plek om te gedenken.

Voor informatie – ook voor tarieven en reglementen – kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats:

Jan van der Meer, Grafbeheercommissie
Tel. 06 – 57 31 91 83
E-mail: j.meer886@upcmail.nl

 

 

Welkom op de pagina’s van de geloofsgemeenschap Heilige Andreas.

U vindt hier informatie over de katholieke kerkgemeenschap in Zevenaar.

Bijvoorbeeld over wie wij zijn, wat wij doen, welke vieringen en (pastorale) diensten er zoal zijn en wij geven u een stukje historische achtergrond.

 

Geloofsgemeenschap Heilige Andreas – Maria Koningin

Locatie
Onze mooie H. Andreaskerk vindt u aan de Markt 1 in het centrum van Zevenaar. De kerk is aangewezen als Eucharistisch centrum. Er is dus iedere zondag om 10.30 uur een Eucharistieviering. In de kerk is een Mariakapel ingericht. Deze is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur. U kunt er terecht voor een moment van stilte of het opsteken van een kaarsje.

Secretariaat
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap is gevestigd in het parochiecentrum, schuin tegenover de kerk: Kerkstraat 2, 6901 AB Zevenaar.
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur.
Telefoon: 0316 – 343678 – E-mail: zevenaar@rkliemers.nl

Bij noodgevallen tijdens het weekend (van vrijdag 12.30 uur tot maandag 9.30 uur) is de geloofsgemeenschap bereikbaar op telefoon 06-53835991. Voor ziekenzalving, ziekenzegen en dringende pastorale hulp belt u het noodnummer 06-12623203.

Wij helpen u graag met
– Algemene informatie over de geloofsgemeenschap
– Melden van een overlijden
– Regelen van een uitvaartviering
– Opgeven van mis- of gebedsintenties
– Aanvragen van doopbewijzen
– Informatie over de kerkbijdragen en de Aktie Kerkbalans

Sacramentele bediening
Voor het aanmelden van uw kind voor de doop, de eerste Heilige Communie en het Vormsel, alsmede aanvragen van een datum voor de kerkelijke huwelijkssluiting kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat, telefoon 0316 – 52 34 68.

Pastorale Raad van de geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin
vacature, voorzitter
Herman Winkelman, secretaris
Kees de Leuw, penningmeester
vacature, gebouwen
De Pastorale Raad is bereikbaar per e-mail: hermanwinkelman@concepts.nl

Giften en betalingen
Betalingen voor misintenties dienen te worden gedaan op:
rekening NL92 RABO 03748 10958 t.n.v. Willibrordus Zevenaar
Kerkbijdragen dienen te worden gedaan op:
rekening NL63 INGB 00024 20200 t.n.v. IKZ Zevenaar

 

Uw aandacht voor de voedselinzameling door de Voedselbank. In de Mariakapel van de kerk staat een krat voor de Voedselbank. Hierin kunt u houdbare spullen deponeren. 

Vrijwilligers gezocht
De geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin zoekt op korte termijn een aantal vrijwilligers. Actievelingen die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap of de bereidheid hebben om deze betrokkenheid te ontwikkelen en interesse hebben in de (pastorale) activiteiten die ondernomen worden in, voor en door de gemeenschap.

Informatie Eucharistisch Centrum 

Eucharistisch Centrum

 

De parochiebegraafplaats ligt in het centrum van Zevenaar,  Arnhemseweg 8.
In 1857 is deze begraafplaats in gebruik genomen en is het hele jaar open van 9.00 tot 18.00 uur, zowel op weekdagen als op zon- en feestdagen.

Beheer
De beheerder van de RK Begraafplaats aan de Arnhemseweg in Zevenaar is:
De heer Joop Rutjes. Voor vragen neemt u telefonisch contact op via 06 – 30 57 02 84 of e-mail: joop.herma.rutjes@hetnet.nl 

Algemeen RK Begraafplaats
De RK begraafplaats aan de Arnhemseweg biedt de mogelijkheid van begraven in een eigen graf of het bijzetten van een asbus in de urnenmuur of urnenzuil. Daarnaast beschikt de begraafplaats over kindergraven en priestergraven.

Kindergraven liggen, als men het kerkhof binnenkomt gelijk rechts, zowel voor als na de grafkapel. Kinderen beneden de twaalf jaar worden hier begraven.

In de herfst van 2005 is op de begraafplaats een gedenkteken opgericht ter nagedachtenis aan de ongedoopte kinderen, die in ongewijde grond werden begraven. Dit gedenkteken ligt nabij de vroegere ongewijde grond, aan de voet van de Calvarieberg achterin.

Priestergraven liggen in het midden in het grasveld

Eigen graven
Op deze begraafplaats worden alleen ‘eigen graven’ uitgegeven. Deze ‘eigen graven’ worden uitgegeven voor een periode van dertig jaar. Na afloop kan deze termijn met tien jaar verlengd worden. Voor een ‘eigen graf’ wordt grafrecht betaald en een bijdrage aan het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Bij een begrafenis worden ook de kosten van delven en weer dichten van het graf in rekening gebracht.

Een ‘eigen graf’ heeft de volgende kenmerken:

Gedenktekens
Het is gebruikelijk om op het graf een gedenkteken te plaatsen. Bijvoorbeeld een liggende plaat of een staande grafsteen. Dit hoeft niet direct na de begrafenis, u kunt er rustig de tijd voor nemen. Natuursteenbedrijven kennen in het algemeen de regels voor het plaatsen van gedenktekens, dus in principe hoeft u zich daar niet uitgebreid in te verdiepen.

Toch volgen hier enkele regels:

Op de begraafplaats zijn er mogelijkheden voor:

Urnennissen
Op de begraafplaats is er een muur en een zuil met nissen direct vooraan links. (zie foto hierboven)

In een urnennis kunt u maximaal twee asbussen laten bijzetten. De nis wordt afgesloten met een natuurstenen plaat waarin u een inscriptie kunt laten aanbrengen. Bij een natuursteenbedrijf kunt u de steensoort en kleur uitzoeken. Bij iedere nis is een ring waarin u een bloemenvaas kunt plaatsen.
Een urnennis wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar. Daarna kan de periode steeds met tien jaar worden verlengd.

Urnenkelders
Direct vooraan rechts op de begraafplaats zijn urnenkelders gerealiseerd.
In een urnenkelder kunt u maximaal twee asbussen laten bijzetten. Op een urnenkelder kan een gedenkteken geplaatst worden. Dit kan een eenvoudige plaat met tekst zijn. Bij een natuursteenbedrijf kunt u de steensoort en kleur uitzoeken.
De maximale afmetingen zijn : 50 cm lang, 50 cm breed en 50 cm hoog.
Op het grind rondom de urnenkelder kunt U bloemen plaatsen.
Een urnennis wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar. Daarna kan de periode steeds met tien jaar worden verlengd.

Urnen bijzetten in een bestaand graf.
U kunt de asbus van een overledene ook laten bijzetten in een bestaand eigen graf. Per graf zijn maximaal twee asbussen toegestaan.

Strooiveld
Sinds 2022 beschikt de begraafplaats ook over een strooiveld, waar de as van de dierbare uitgestrooid kan worden.

Grafrechten
De rechthebbende (ook wel nabestaande genoemd) is de persoon die beschikt over het grafrecht; dit is tevens de persoon waar de begraafplaats contact mee onderhoudt en die verantwoordelijk is voor de financiële zaken rond het graf. Meestal is dit een familielid.

Na het overlijden van de rechthebbende of door andere omstandigheden kan het gewenst zijn het grafrecht over te schrijven op een ander persoon. U kunt dit schriftelijk meedelen aan de beheerder (zie ook ‘contact’).  Als u als rechthebbende verhuist, wilt u er dan aan denken een adreswijziging te sturen.

Bij een eigen graf en bij een urnennis loopt het grafrecht na dertig jaar af. Van het aflopen van het grafrecht wordt de rechthebbende tijdig op de hoogte gesteld. Het grafrecht kan dan verlengd worden met tien jaar. Als de rechthebbende het grafrecht niet wenst te verlengen, kan het graf geruimd worden.

Bij uitgifte van een graf of urnennis en bij verlenging van het grafrecht, wordt aan de rechthebbende een grafakte en het reglement gegeven. Hierin staan onder meer de rechten, plichten en bepalingen ten aanzien van de termijnen voor de huur van graven, tarieven en het plaatsen van gedenktekens.

Onderhoud
Het tuinonderhoud zoals heggen, struiken en bomen snoeien en grasmaaien is uitbesteed aan vakkundige hoveniers. Het klein onderhoud, zoals verlepte bloemen en verdroogde planten opruimen, schoffelen en grond aanvullen bij verzakkingen rond de graven gebeurt door vrijwilligers. Iedere woensdagochtend van maart tot december zijn deze op de begraafplaats aan het werk.

 

 

Het pastoraal team voor de Parochie Sint Willibrordus is op 1 januari 2018 door de bisschop benoemd.

Pastoor Thanh Ta

Aandachtsgebied: Bestuur & Liturgie
06 – 12 62 47 51
thanh.ta@rkliemers.nl

Diaken Adri van Zundert
a.vanzundert@rkliemers.nl

Communicatie
Marianne van Waterschoot
communicatie@rkliemers.nl

 

Het Centraal Secretariaat van Parochie Sint Willibrordus is gevestigd in het parochiecentrum aan de Kerkstraat 2 te Zevenaar. Helma Huisman staat u graag te woord.

Contactgegevens
Centraal Secretariaat
Kerkstraat 2, 6901 AB Zevenaar

Telefoon   0316 – 52 34 68
E-mail       secretariaat@rkliemers.nl

Openingstijden
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur

Buiten kantoortijden kunt u in geval van nood bellen met het noodnummer: 06 – 12 62 32 03

 

De Parochie Sint Willibrordus heeft een bestuur met de pastoor als voorzitter. De overige leden zijn:

Vacature                                   Vicevoorzitter
Willemien ten Have                 Secretaris
Joost Mulder                           Penningmeester
Vacature                                  Vrijwilligers
Piet Mulder                              Beheer gebouwen
Bart Grijpma                            Administratie & IT

Ondersteuning van het parochiebestuur:
Secretariële ondersteuning:               
Lotte Putman – telefoon: 0316-820957 – bestuur@rkliemers.nl

Financiële administratie:                     
Hanny Bolck –   telefoon: 0316-820953 – administratie@rkliemers.nl
Maria Lamers – telefoon: 0316-820954 – administratie@rkliemers.nl
Rinette Kool –   telefoon: 0316-820956 – administratie@rkliemers.nl

Begraafplaats- en ledenadministratie:
Thea Wanders – telefoon: 0316-820955 – begraafplaats@rkliemers.nl
Rinette Kool –  telefoon: 0316-820956 – begraafplaats@rkliemers.nl

 

 

Mensen kunnen in hun leven van alles meemaken. Mooie gebeurtenissen, maar ook tegenslagen en moeilijke situaties. Zo’n gebeurtenis kan de aanleiding zijn om eens met iemand te willen praten.

Toch hoeft de behoefte aan een gesprek niet altijd voort te komen uit dingen die mensen van buitenaf overkomen. Soms wil je iets te delen van de ups en downs in je binnenste. Zomaar, omdat je er op een bepaald moment aan toe bent.

Wie een gesprek wil hebben over dit soort ervaringen en vragen, kan altijd een beroep doen op het pastoraal team. Neemt u in dat geval contact op met de medewerkers van het centraal secretariaat. Zij helpen u graag verder.

 

Wat is Caritas?

‘Caritas’ is Latijn en betekent: liefdevolle zorg. Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn aan mensen met een klein inkomen die in financiële problemen zijn gekomen en/of tijdelijke hulp nodig hebben.

Voor wie is Caritas De Liemers bedoeld?

Voor alle mensen woonachtig in De Liemers en Doesburg, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en onvoldoende hulp kunnen krijgen van reguliere instanties.

Welke hulp wordt geboden?

• Een luisterend oor en meedenken
• De weg wijzen en zo nodig meegaan naar (overheids)instanties
• Financiële ondersteuning 

Caritas De Liemers werkt strikt vertrouwelijk en vanzelfsprekend wordt privacy gewaarborgd.

Hoe te bereiken?

Voor hulpvragen of meer informatie kunt u Caritas De Liemers een email sturen, en wel naar hulpvragen@caritasdeliemers.nl

Voor meer informatie, ga naar de website: www.caritasdeliemers.nl

 

De parochie Sint Willibrordus is onderdeel van het aartsbisdom Utrecht.
Het Aartsbisdom Utrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor meer informatie zie website aartsbisdom Utrecht:  https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37000

 

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft een aantal maatregelen getroffen die gericht zijn op het voorkomen van misbruik en grensoverschrijdend gedrag. In de parochie Sint Willibrordus werken alle beroepskrachten en vrijwilligers binnen het kader van die maatregelen. Iedereen die handelt namens de parochie wordt geacht zich bewust te zijn van de geschreven en ongeschreven regels die grensoverschrijdend gedrag tegengaan.

Gedragscode Pastoraat
De gedragscode Pastoraat heeft tot doel iedereen permanent alert te laten zijn op situaties en momenten, waarbij de integriteit in het geding kan komen van degene die handelt namens de kerk. De gedragscode heeft niet alleen betrekking op seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook op financiën, collegialiteit, zorg voor degenen die een beroep doen op de kerk en onderlinge zorg voor elkaar.
De volledige tekst van de Gedragscode vindt u hier: Gedragscode Pastoraat 2018

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Wie het slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag door een persoon die handelt namens de kerk, kan contact opnemen met het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Dit Meldpunt is ingesteld door de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. Het kantoor is gevestigd in Utrecht.
Het Meldpunt is te bereiken via:
(1)  de website: https://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/
(2)  de telefoon: 06 – 24 95 58 99
(3)  de E-mail:  contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Het Meldpunt is doorgaans op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten de bereikbaarheidstijden kunt u altijd de voicemail inspreken of een mail sturen.

Meer informatie vindt u hier: Reglement RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Wie graag ondersteuning heeft bij het benaderen van het Meldpunt, kan contact opnemen met mevrouw Toos Hugen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 10 89 59 71. Zij is tevens vertrouwenspersoon voor vrijwilligers.

 

Een belangrijk aspect van vrijwilligersbeleid is de aanstelling van een vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers. Op 1 januari 2017 heeft pastoor Thanh mevrouw Toos Hugen benoemd in die functie binnen de Parochie Sint Willibrordus.

Toos Hugen

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
Telefoon:  06 – 10 89 59 71
E-mail:    info@tooshugen.nl

 

 

PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  ingegaan. Dit is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

In de Privacyverklaring van de R.K. parochies leest u:

  • wanneer er een schriftelijke verklaring aan u gegeven moet worden,
  • welke gegevens er worden verwerkt,
  • met welk doel,
  • de rechtsgronden,
  • bewaartermijn,
  • verstrekking aan derden,
  • beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens,
  • uw recht op inzake en correctie verwijderen van gegevens klachtrecht
DISCLAIMER

De website van Parochie Sint Willibrordus is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de website van Parochie Sint Willibrordus geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De website van Parochie Sint Willibrordus informeert de bezoeker uitsluitend over de kerkdiensten, locaties, pastores, activiteiten e.d. van de parochie. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie welke afkomstig is van de website van Parochie Sint Willibrordus en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.

Eigendoms- en auteursrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina’s behoren toe van Parochie Sint Willibrordus of aan expliciet op de betreffende pagina vermelde auteurs en/of fotografen. Voor zover auteursrecht of beeldrecht niet is vermeld zijn in ieder geval inspanningen gedaan om de rechthebbenden te achterhalen. Niets van deze teksten mag door derden worden gedupliceerd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Parochie Sint Willibrordus.

 

Sint Willibrordus is de patroonheilige van onze parochie. Over hem is veel bekend.

Willibrord bestrijdt watersnood op Walcheren
Willibrordusbasiliek Echternach

Levensverhaal
Willibrord wordt in 658 n. Chr. in het Engelse koninkrijk Northumbrië geboren. Volgens de overlevering heet zijn moeder Menna. Zijn vader, Wilgils, vertrouwt zijn zoon reeds op 4-jarige leeftijd toe aan het naburige klooster Ripon en treedt bij die gelegenheid ook zelf in als monnik. Men veronderstelt daarom dat moeder intussen gestorven is.

Willibrord verhuist als hij 20 jaar is naar het klooster Rathmelsigi in Ierland om daar onder abt Egbert zijn opleiding te voltooien. Deze abt weet veel monniken enthousiast te maken voor de overzeese missies. Eén van hen is Willibrord. Die steekt in 690 met elf gezellen over naar het Europese vasteland om het volk der Friezen het christelijke geloof te brengen. Dit volk heeft zich tot dan toe verzet tegen de evangelisering. Ze landen op de kust van West-Friesland, in de buurt van Katwijk. Vanaf dat moment begint er een rusteloos leven in dienst van de verspreiding van het evangelie.

In tegenstelling tot de weinig systematische wijze waarop de Ierse en Schotse monniken gewoonlijk missioneren, zoekt Willibrord heel pragmatisch bescherming bij de plaatselijke machthebber Pepijn II. Bovendien wil hij in nauw overleg met het pauselijk gezag te werk gaan. Daarom maakt hij tweemaal de moeilijke reis naar Rome. Daar wordt hij in het jaar 695 door Paus Sergius I tot aartsbisschop van de Friezen gewijd. Op voorspraak van Pepijn II krijgt hij van de Frankische adel vele landgoederen. Het stelt hem in staat om vele kerken en kloosters te stichten.

Sint Willibrordus (Janskerkhof, Utrecht)

In 698 sticht Willibrord de abdij van Echternach in Luxemburg. Het is zijn belangrijkste uitvalsbasis bij de vele missies naar de Lage Landen. Die missies zijn niet altijd succesvol, mede door de regelmatige wisselingen op de wereldse troon. Kerken die hij onder de ene koning sticht, worden onder het bewind van diens rivaal met de grond gelijk gemaakt. Pas met het aantreden van de Frankische vorst Karel Martel komt er rust in de Friese gebieden. Op gevorderde leeftijd (ruim 50 jaar) wijdt Willibrord zich aan de wederopbouw van het christendom. De laatste jaren van zijn leven brengt Willibrord door in zijn geliefde klooster te Echternach. Daar sterft hij in op 7 november 739, hij is dan 80 jaar oud.

Patroonheilige
In Nederland is Willibrord sinds 1939 patroon van de Nederlandse kerkprovincie, van het bisdom Haarlem, van het aartsbisdom Utrecht en van een aantal steden en dorpen. Bovendien is hij patroon van de bakkers, bier- en wijnhandelaren, caféhouders en herbergiers, toneelspelers en dansers, de Sint Willibrordusvereniging en van de arbeiders.

Springprocessie
In de 13e eeuw wordt de omgeving van Trier (waaronder ook Echternach valt) getroffen door een epidemie van Sint Vitusdans. Men begint pelgrimages te maken naar Willibrordus’ graf en roept zijn hulp in. De ziekte wijkt. Sindsdien houdt men de herinnering aan dit wonder in ere met de ‘springprocessie’ door Echternach: drie stappen voorwaarts. twee achterwaarts, wiegend op de voorvoet.

De informatie die u hier vindt, is dankbaar ontleend aan de website www.heiligen-3s.nl van pater Dries van den Akker s.j.

 

 

Graag presenteren wij u ons parochiemagazine Op Weg. Dit magazine verschijnt omgeveer om de twee, drie maanden voor alle 13 geloofsgemeenschappen en voor alle parochianen en geïnteresseerden. Het blad wordt gratis bezorgd bij ruim 2.700 huishoudens in de Liemers. En hier kunt u het digitaal doorbladeren. Wij hopen, dat het parochiemagazine zal bijdragen aan de verbondenheid van de gemeenschappen en zal aansluiten bij de belangstelling van de individuele lezers. Voor kopij en informatie: communicatie@rkliemers.nl

IN DIT NUMMER – Klik op de afbeelding en u kunt bladeren in het digitale magazine.

Beste lezer,

Weer een goed gevuld nummer van de Op Weg. En op weg zijn we, naar Pinksteren en vooral ook met het proces ‘Missionaire parochie’.

Pinksteren is het feest van het schenken van de Heilige Geest aan de Kerk, de geboorte van de Kerk, 50 dagen na de verrijzenis van Christus en 10 dagen nadat Hij opgestegen is naar de Vader en beloofd heeft deze Geest te zullen schenken aan zijn Kerk. Pinksteren is het feest van inspiratie: ‘Veni Creator Spiritu’.

Dat de inhoud van dit magazine u ook mag inspireren om in beweging te komen. Door als vrijwilliger het geloof handen en voeten te geven, door mee te gaan naar Kevelaer of u op te geven voor de Alpha Cursus op 5 juni bijvoorbeeld. Door te gaan zingen bij een koor of mee te gaan wandelen.

En wij streven er naar om dit verbindend communicatiemiddel, ons parochiemagazine Op Weg, gratis bij u in de bus te kunnen blijven bezorgen. Daarom het verzoek om ook dit jaar (weer) financieel bij te dragen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Veel leesplezier en al een Zalig Pinksteren!

 

De digitale nieuwsbrief van het pastorale team verschijnt om de 2 a 3 weken.
U kunt zich aanmelden via de aanmeldknop rechts.

De verschenen edities van dit jaar (nog eens) lezen?

Editie 2023-16 * 8 dec
Editie 2023-15* 23 nov
Editie 2023-14 * 27 okt
Editie 2023-13 * 29 sep
Editie 2023-12 * 31 aug
Editie 2023-11 * 14 jul
Editie 2023-10 * 13 jun
Editie 2023-09 * 26 mei
Editie 2023-08 * 12 mei
Editie 2023-07 * 15 apr
Editie 2023-06 * 30 mar
Editie 2023-05 * 16 mar
Editie 2023-04 * 17 feb
Editie 2023-03 * 9 feb
Editie 2023-02 * 3 feb
Editie 2023-01 * 12 jan
Editie 2022-17 * 8 dec
Editie 2022-16 * 17 nov
Editie 2022-15 * 25 okt
Editie 2022-14 * 11 okt
Editie 2022-13 * 27 sep
Editie 2022-12 * 9 sep
Editie 2022-11 * 5 jul
Editie 2022-10 * 21 jun
Editie 2022-09 * 24 mei
Editie 2022-08 * 26 april
Editie 2022-07 * 12 april
Editie 2022-06 * 7 april
Editie 2022-05 * 25 maart
Editie 2022-04 * 11 maart
Editie 2022-03 * 24 februari
Editie 2022-02 * 8 februari
Editie 2022-01 * 28 januari
Editie 2021-22 * 21 december
Editie 2021-21 * 18 december
Editie 2021-20 * 16 december
Editie 2021-19 * 2 december
Editie 2021-18 * 11 november

 

Verslag van de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht

Inleiding
In dit document wordt op basis van de ingediende verslagen een samenvatting gegeven van de
gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht gevoerd zijn in parochies en in vergaderingen van priesters,
diakens en pastoraal werkers, van jongeren, van jonggehuwden en jonge ouders en van religieuzen en
met de gedelegeerde voor de oecumene in het kader van het synodaal proces ter voorbereiding op de
bisschoppensynode over synodaliteit in Rome in 2023. .
In de gesprekken in de ‘diocesane fase’ van de synode was de centrale vraag hoe een synodale Kerk bij
de verkondiging van het Evangelie samen op weg gaat en welke stappen de Heilige Geest uitnodigt te
zetten om in dat ‘samen op weg gaan’ te groeien. Tien thema’s zijn voorgesteld door het secretariaat
van de Bisschoppensynode om deze centrale vraag te verdiepen. Uit deze thema’s heeft de Nederlandse
bisschoppenconferentie drie thema’s geselecteerd als bijzondere leidraad voor de bespreking, namelijk
‘vieren’, ‘medeverantwoordelijkheid voor de missie’ en ‘dialoog in Kerk en samenleving’. Deze drie
thema’s stonden in de gesprekken centraal. Enkele andere thema’s kwamen beknopt aan de orde.

Lees hier het complete verslag: Verslag van de diocesane fase, 23 mei 2022

Gesprekken op 21 mei 2022 over het synodaal proces in Parochie Sint Willibrordus

In de parochie Sint Willibrordus zijn op verschillende dagen gesprekken gevoerd:
-met de ouders van de vormelingen van 2022 in Zevenaar
-na doordeweekse Eucharistieveringen in Doesburg, Duiven en Lobith
-op een speciale dag (19 maart) in Duiven met parochianen en genodigden van schutterijen, ouderenverenigingen, scholen.
– op 21 mei in de H. Andreaskerk met genodigden. In groepen van 5 of 6 personen plus een gespreksleider/notulist. Op het laatst waren er een zeven afmeldingen vanwege Covid (3), andere ziekte of plotseling ernstig ongemak (2) en onbekend (2). Van degenen die zich af hebben moeten melden is 1 schriftelijke reactie op onze vragen gekomen. Bij alle gesprekken verzorgde de parochie een eenvoudige lunch.

In het totaal hebben 65/70 mensen deelgenomen aan de gesprekken.

Lees hier het complete verslag: Verslag gesprekken ‘Synodaliteit’ in de parochie

 

Onttrekking aan de eredienst en herbestemming kerkgebouwen Parochie Sint Willibrordus.

Het parochiebestuur heeft de moeilijke beslissing genomen om kerkgebouwen te gaan sluiten. Geloof en samenleving zijn in verandering. De tijd van volle kerken en elk dorp een eigen pastoor is voorbij. Bovendien is de Liemers grotendeels een krimpregio: het platteland wordt leger en de bevolking vergrijst. Het in stand houden en onderhouden van de dertien kerklocaties kost te veel geld: jaarlijks kent de parochie een groot oplopend exploitatietekort.
Het bisdom ondersteunt het in stand houden van alle kerkgebouwen om die reden
niet meer. Het vergt bovendien veel energie van vrijwilligers en het pastoraal team.
Dat geld en die energie besteden we liever aan lokale gemeenschapsvorming en pastorale zorg. Om vitaal te blijven moeten we als parochie ingrijpende keuzes maken.

Voor de volledige tekst: Informatiefolder TOEKOMST

 

De meest gestelde vragen over kerksluitingen zijn gebundeld uitgegeven in een katern in het parochiemagazine Op Weg, jaargang 3 nummer 6 van 17 oktober – 11 december 2020.

U kunt het katern ook hier nalezen: katern vragen kerksluiting

 

Procedure Aartsbisdom Utrecht

Voor de onttrekking van een kerkgebouw aan de eredienst dienen parochiebestuur en pastoraal team zorgvuldig de procedure te volgen, zoals voorgeschreven door het Aartsbisdom.

Voor de volledige proceduretekst, klik op onderstaande link:
Het-onttrekken-van-een-kerkgebouw-aan-de-goddelijke-eredienst-

 

De kerken gaan dicht, geloven gaat verder……

Het pastoraal team heeft in onderstaande presentatie uiteengezet, hoe in de toekomst lokaal geloven vorm gegeven kan worden.

Presentatie lokaal geloven

 

De missie van de parochie beschrijven we met woorden van paus Franciscus:

Als gelovigen zijn we geroepen met God verbonden te zijn én met elkaar, geroepen naar elkaar te luisteren en mee te werken aan het welzijn van de wereld, uitgenodigd de Blijde Boodschap uit te dragen en in de wereld te getuigen van Gods liefde.

Doel is een levend geloof in de Liemers. We zijn ons bewust van een klein wordende kerkgemeenschap, maar we zijn niet zonder ambities. We streven ernaar dat mensen ondersteund worden in het zoeken naar en beleven van geloof, naar verbinding met God en elkaar, deelname aan de geloofsgemeenschap en haar activiteiten en getuigenis in de wereld van hun geloof.

De activiteiten die we ondernemen en stimuleren blijven deels dezelfde, maar door de veranderende situatie in de kerk en de wereld zal de houding van beroepskrachten en vrijwilligers een ander accent krijgen. We citeren weer Paus Franciscus: ‘Het is niet nodig om nog een kerk te creëren, maar om een andere kerk te creëren.’ Een kerk die meer gastvrij is, open naar de samenleving, meer gericht op het oppikken van de vragen die er leven. Dit betekent een vernieuwing van het parochieleven.

Pastorale overweging en bestuurlijk beleidsplan 2022-2024

 

Er verandert veel in onze parochie. Dat is onder meer zichtbaar in het feit dat kerkgebouwen hun functie verliezen. We zijn momenteel op de helft van de eerste ronde kerksluitingen. Voor het pastoraal team zijn de veranderingen aanleiding geweest om een aantal gedachten op een rij te zetten in een nieuw pastoraal beleidsplan, met als titel ‘Geloof laten leven’. Hiermee heeft de parochie een handvat voor het maken van keuzes in de nabije toekomst.

Het volledige pastorale beleidsplan leest u hier: Pastoraal Beleidsplan. Aan wie dat graag wil, kan het pastoraal team het plan op papier toesturen.

 

R.K. Ledenadministratie – Zoek Parochie

RK Aartsbisdom Utrecht 

Bijbellezingen van de dag

Katholiekleven.nl

Vier Nu

Jong Katholiek

Jong Aartsbisom

Bewust Katholiek

Katholieke lifestyle, cultuur en media

Katholiekgezin.nl

Inloophuis De Herberg – Westervoort

Stichting Tuong Lai

Museum Catherijneconvent – Utrecht

Vadere – Voor hen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.

Huis voor de Pelgrim – De katholieke reisorganisatie voor pelgrims met bijzondere bestemmingen

Georgius wandelingen RK 25+

Vaticaan (Engelstalig)

 

 

De meeste kerken in de parochie Sint Willibrordus zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken en sommige zijn al verkocht. De H. Andreaskerk te Zevenaar is de enige kerk die open blijft en is aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de erediensten. In principe worden in deze kerk de uitgeleidevieringen gehouden, naast een viering in een crematorium, zalencentrum of elders, onder voorwaarde dat deze locaties zodanig respectvol ingericht zijn om aldaar een uitgeleideviering mogelijk te maken.

De begraafplaatsen blijven eigendom van de parochie Sint Willibrordus. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor alle kerkelijke begraafplaatsen in de parochie Sint Willibrordus, te weten: Babberich, Doesburg, Duiven, Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Lobith, Oud-Zevenaar, Spijk, Westervoort en Zevenaar (Arnhemseweg).

Het groot onderhoud aan de begraafplaatsen is uitbesteed aan bedrijven in de regio. Voor het klein onderhoud zijn de vele vrijwilligers onmisbaar. Zij zijn ook de ‘sociale controle’ op de begraafplaats.

Daar waar nog vrijwilligers zijn, wordt de begraafplaatsadministratie lokaal gedaan. Dit betreft ook het contact met de uitvaartondernemingen m.b.t. begrafenissen. De overige administratie wordt gedaan door de begraafplaatsadministratie van het Centrale Secretariaat. De medewerkers staan in nauw contact met de contactpersoon begraafplaatsen. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt tussen het bestuur en de vrijwilligers en de bedrijven die werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren.

Voor informatie omtrent een begraafplaats, grafrechten e.d., kunt u terecht bij de begraafplaatsadministratie: begraafplaats@rkliemers.nl, of 0316 – 82 09 55 / 82 09 56. Zo nodig verwijzen zij u door naar de juiste persoon.

 

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 oktober 2019 en goedgekeurd door de bisschop van Utrecht d.d. 12 november 2019 en van toepassing verklaard met ingang van 1 januari 2020.

Reglement begraafplaatsen

 

Algemeen

De meeste kerken in de parochie Sint Willibrordus zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken en sommige zijn al verkocht. De H. Andreaskerk te Zevenaar is de enige kerk die open blijft en is aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de erediensten. In principe worden in deze kerk de kerkelijke uitgeleidevieringen gehouden, naast een viering in een crematorium, zalencentrum of elders, onder voorwaarde dat deze locaties zodanig respectvol ingericht zijn om aldaar een uitgeleideviering mogelijk te maken. De begraafplaatsen blijven eigendom van de parochie Sint Willibrordus. Het betreft de begraafplaats in Babberich, Doesburg, Duiven, Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Lobith, Oud-Zevenaar, Spijk, Westervoort en Zevenaar (Arnhemseweg).

Werkwijze

Melding (kerkelijke) uitgeleideviering + begrafenis:
* Neem contact op met het Centraal Secretariaat via 0316-52 34 68 tijdens kantooruren
   van 09.30 – 12.30 uur. Daarbuiten belt u met het noodnummer: 06-126 23 203.
* Het Centraal Secretariaat geeft de kerk vrij en regelt een voorganger. Indien de familie
   een eigen voorganger van elders voordraagt, wordt er eerst overlegd met de pastoor
   van de parochie.
* Maak eventueel andere wensen kenbaar.
* Voor het delven van een graf of andere specifieke vragen omtrent een begraving,
   neemt u contact op met de begraafplaatsbeheerder van betreffende begraafplaats. De
   gegevens zijn bij uw organisatie bekend indien het een begraafplaats van de parochie
   betreft.
* Stuur zo spoedig mogelijk alle gegevens per mail naar het Centraal Secretariaat:
   secretariaat@rkliemers.nl.
* De voorganger neemt contact op met de contactpersoon van de familie voor het maken
   van verdere afspraken.

Melding (kerkelijke) uitgeleideviering + crematie:
* Neem contact op met het Centraal Secretariaat via 0316-52 34 68 tijdens kantooruren
   van 09.30 – 12.30 uur. Daarbuiten belt u met het noodnummer: 06-126 23 203.
* Het Centraal Secretariaat geeft de kerk vrij en regelt een voorganger. Betreft het een
   viering in het crematorium of elders, wordt alleen een voorganger geregeld.
* Maak eventueel andere wensen kenbaar.
* Laat weten of de voorganger mee moet naar het crematorium of elders.
* Stuur zo spoedig mogelijk alle gegevens per mail naar het Centraal Secretariaat:
   secretariaat@rkliemers.nl.
* De voorganger neemt contact op met de contactpersoon van de familie voor het maken
   van verdere afspraken.

Melding begrafenis (zonder viering met een kerkelijke voorganger):
* Voor het delven van een graf of andere specifieke vragen omtrent een begraving,
   neemt u contact op met de begraafplaatsbeheerder van betreffende begraafplaats. De
   gegevens zijn bij uw organisatie bekend indien het een begraafplaats van de parochie
   betreft.
* Stuur zo spoedig mogelijk alle gegevens per mail naar het Centraal Secretariaat:
   secretariaat@rkliemers.nl.

Het is dus belangrijk dat te allen tijde (schriftelijke) informatie wordt verstrekt aan het Centraal Secretariaat (secretariaat@rkliemers.nl) i.v.m. de noodzakelijke interne administratie van de parochie én de daadwerkelijke uitvoering van een uitvaart of begraving. Indien wij geen informatie van u ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor een incomplete en/of een incorrecte afwikkeling.